2024-06-14 – Termy w Poddębicach

Zapraszamy Słuchaczy SUTW

do Term w Poddębicach (3 godz.).
Wyjazd w dniu 14 czerwca 2024 r. (piątek) o godz. 1000 (zatoczka przy PKS).

  • Koszt – 67 zł.

Zapisy i wpłaty w sekretariacie SUTW do dnia 3 czerwca 2024 r.

2024-05-27 – Wydarzenia w klubie Retro w roku 2023/24

Wydarzenia w klubie Retro w roku 2023/24

Kolejny rok opiekunem klubu w imieniu SUTW jest Helena Małek a w imieniu Biblioteki Powiatowej jest Joanna Maksajda.

  Najczęściej graliśmy w gry planszowe, szachy, rozwiązywaliśmy zadania szaradziarskie, były turnieje z nagrodami, spotkania tematyczne. Było sympatycznie na spotkaniu z Anną Wewersowicz  o turniejach szachowych i brydżowych, z Lucją Bobrowską o rodzinie pszczelej i miodzie. Spotkanie Wielkanocne odbyło się z grupą warsztatów literackich.

  Zajęcia w klubie Retro będą kontynuowane w przyszłym roku, zapraszamy wszystkich słuchaczy SUTW.

2024-05-24 – Projekt pn. „ETNO re:WITALIZACJE”

Terminy spotkań w czerwcu:

6.06.2024 r. (czwartek), godz. 16 – Wasilij Berkyta

13.06.2024 r. (czwartek), godz. 16 – Jan Cieślar

27.06.2024 r. (czwartek), godz. 16 – Maciek Cholewiński

27.06.2024 r. (czwartek), godz. 16 –  Katarzyna Tośta

Projekt pn. „ETNO re:WITALIZACJE” realizowany jest przez Fundację Monumentum Iudaicum Lodzense dzięki dofinansowaniu przez Narodowe Centrum Kultury z Programu „EtnoPolska”.

Serdecznie pozdrawiam
Aleksandra Szychman

2024-05-15 – spotkanie studentów SUTW z pracownikami Biblioteki Pedagogicznej

W dniu 15. maja 2024. w ramach zajęć Warsztaty Literackie odbyło się spotkanie studentów SUTW z pracownikami Biblioteki Pedagogicznej. Panie mgr Elżbieta Kowalska i mgr Ewa Markiewicz opowiedziały o pracy biblioteki oraz wygłosiły prelekcję pt. „Biblioteka + książka = Terapeutyczna moc”. Spotkanie to odbyło się w czasie święta: „Tydzień Bibliotek”. Uczestnicy zapoznali się z ciekawymi „terapeutycznymi” dla tego wieku książkami. Wykonywali też kreatywne prace manualne. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i wesołej atmosferze! 

2024-05-20÷24 – powiatowa kampania społeczna pn. „Razem przeciw przemocy“

Dzień dobry,

serdecznie zapraszamy do udziału w powiatowej kampanii społecznej  pn. „Razem przeciw przemocy“, która będzie odbywać się w dniach od 20 maja do 24 maja na terenie Powiatu Sieradzkiego.

W imieniu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, Pani Krystyny Marcińczak przekazuję materiały graficzne celem dalszego wykorzystania.

Plakaty z planowanymi działaniami w postaci papierowej i broszury zostaną dostarczone do Państwa jednostek w tym tygodniu.

Podejmowanie działań przeciwdziałania przemocy domowej wynika z obowiązku realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Sieradzkim na lata 2023-2030. Organizatorami kampanii są: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sieradzu i w Warcie oraz Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu.

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości mieszkańców Powiatu Sieradzkiego na temat przemocy domowej (również przemocy rówieśniczej) i jej skutków, zapobieganie przemocy oraz rozpowszechnienie informacji na temat dostępnych form pomocy zarówno dla osób doświadczających przemocy jak i osób stosujących przemoc.

Jednocześnie przesyłamy zaproszenie dla wszystkich chętnych na wykład pt. „Rodzina wobec współczesnych wyzwań – jak być wydolnym wychowawczo w postmodernistycznym świecie”, który wygłosi dr hab. nauk społecznych Mariusz Z. Jędrzejko.

Na wykład prosimy Państwa o zgłoszenie pisemne osób chętnych (jedynie liczbowo) do 20 maja br. na adres: sekretariat@pcprsieradz

z pozdrowieniami
Jolanta Dobrowolska – specjalista pracy socjalnej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz

2024-09-29 – Teatr Muzyczny w Łodzi – musical DRACULA

ZAPRASZAMY
29 września 2024 r (niedziela) do Teatru Muzycznego w Łodzi
na musical „DRACULA”.

Koszt dla słuchacza SUTW 120 zł.
Koszt dla osoby towarzyszącej 130 zł.

Zaliczkę w kwocie 50 zł prosimy wpłacić do dnia 24 maja 2024 r.
Zapisy do 24 maja 2024 r.
Wpłata pozostałej kwoty do 6 września 2024 r.

Wyjazd godz. 15.00 – zatoczka przy PKS

2024-06-20 – zakończenie roku akademickiego SUTW

Zapraszamy Słuchaczy SUTW i Sympatyków.

W Ośrodku Wypoczynkowym w Rudzie w dniu 20 czerwca 2024 r. od godz. 14 odbędzie się realizacja projektu pn. „Na sportowo witamy lato” połączona z zakończeniem roku akademickiego SUTW.

W programie: konkurencje sportowe oraz zabawa przy grillu i przy udziale zespołu muzycznego.
01. Rzut piłką uszatką.
02. Strzał na bramkę.
03. Rzut do celu piłeczką.
04. Podbijanie piłeczki.
05. Rzut ringo na cel.
06. Hula-hop (kto dłużej).
07. Żonglowanie piłą nożną
08. Odbijanie piłki siatkowej.
09. Rzutki do tarczy.
10. Marsz z jajkiem na czas.

Koszt: 25 zł. dla słuchacza SUTW
35 zł. dla osoby towarzyszącej
Możliwość przejazdu autokarem – wyjazd o godz. 1330 – zatoczka PKS.

Zapisy i wpłaty w sekretariacie do dnia 4 czerwca br..