Harmonogram zajęć SUTW w styczniu 2023 r.


Malarstwo – 2, 9, 30
Rysunek – 3, 10, 31
Język angielski – poniedziałek – 2, 9, 30
Język angielski – środa Kaczmarek – 4, 11, 25
Język angielski – czwartek Kaczmarek – 5, 12, 26
Język angielski – środa, S. Ruta – 4, 14, 25
Język włoski – 13, 20, 27
Język francuski – 4, 11, 25
Smartfon – 2, 9, 30
Zumba – 2, 9, 30
Gimnastyka BT – 13, 20, 27
Gimnastyka GK poniedziałek – 2, 9, 30
Gimnastyka GK poniedziałek – 2, 9, 30
Gimnastyka GK czwartek – 5, 12, 26
Warsztaty wokalne – 3, 10, 31
Warsztaty literackie – 10, 31
Informatyka – 3, 24, 31
Brydż – 5, 12, 26

Czytaj dalej Harmonogram zajęć SUTW w styczniu 2023 r.

Plan zajęć 1 semestr 2022/23

PLAN ZAJĘĆ SUTW 2022/23 – semestr I

PONIEDZIAŁEK
09.00 – 10.30 – malarstwo – D. Kuśmierczak – Skotnicka s. 10
10.45 – 12.15 – język angielski – M. Kaczmarek (gr. średnio zaawansowana) s. 25 (od 14 listopada)
14.30 – 15.30 – gimnastyka – G. Kruczek s. 24
16.00 – 17.00 – gimnastyka – G. Kruczek s. 24
17.00 – 18.30 – smartfon – M. Sałaciński s. 25
18.30 – 19.30 – zumba – B.Toboła s. 24
WTOREK
9.00 – 10.00   – joga – Studio Relaks 
10.30 – 12.00 – informatyka – M. Żywica s. 31 (kontynuacja z ub. r.)
11.00 – 12.30 – rysunek – D. Kuśmierczak-Skotnicka s. 10
13.00 – 14.30 – warsztaty wokalne – R.Jabłońska (s. muz)
14.30 – 16.00 – warsztaty literackie – A. Antoniewicz 
ŚRODA
8.45 – 10.15   – język francuski – D. Szczepaniak s. 25
10.00 – 11.00 – klub Retro – Powiatowa Biblioteka  Publiczna
11.20 – 12.50 – język angielski – M. Kaczmarek (gr. średnio zaawansowana) s. 25
13.30 – 15.00 – język angielski – S. Ruta s. 25
18.00 – 19.00 – basen
CZWARTEK
9.00 – 10.30   – język włoski – P. Buczko s. 25
9.00 – 10.00 – joga – Studio Relaks (nowa grupa)
10.45 – 12.15 – język angielski – M. Kaczmarek (gr. początkowa) s. 25
11.00 – 15.00 – brydż – J. Smus s. 11
14.30 – 15.30 – gimnastyka – G. Kruczek s. 24
18.00 – 19.00 – kręgle – Klub Prorock
PIĄTEK
13.30 – 14.30 – gimnastyka – B. Toboła s. 24

Sekcje zainteresowań

Słuchaczem Sieradzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku może zostać każda osoba pobierające świadczenie (emerytura, renta).

Proponujemy następujące zajęcia:
1. Wykłady o różnej tematyce
2. Podstawowy kurs obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych
3. Lektoraty języków obcych:
angielski
niemiecki
włoski
francuski
rosyjski
4. Warsztaty literackie
5. Rysunek
6. Malarstwo
7. Brydż
8. Gimnastyka i rehabilitacja ruchowa
9. Zumba
10. Joga
11. Taniec towarzyski
12. Kręgle
13. Basen
14. Wycieczki krajoznawcze i rajdy piesze, spacery sobotnio-niedzielne
15. Okolicznościowe spotkania integracyjne
16. Udział w spektaklach teatralnych i filmowych, koncertach, wyjazdach do filharmonii, opery i operetki

Zapisy słuchaczy odbywają się w budynku Młodzieżowego Domu Kultury, ul. 1000-lecia 3. tel. 609 135 000; 43 822 79 42

Opłaty SUTW:
wpisowe                                                       50 zł jednorazowo
składka semestralna                                  50 zł/semestr
lektorat język angielski                               25 zł/miesiąc
lektorat język niemiecki                             25 zł/miesiąc
lektorat język włoski                                   25 zł/miesiąc
lektorat język francuski                              25 zł/miesiąc
basen                                                               6 zł/wejście
i inne zgodnie z ustaleniami

Wpłaty można dokonywać na konto:
Centrum Edukacji Zawodowej Samorządu Słuchaczy
ul. Leszka Czarnego 2
98-200 Sieradz
numer konta: 46 1090 2590 0000 0001 3335 8067
w tytule przelewu proszę określić rodzaj dokonywanej opłaty
(język obcy, semestr, itp.).

Wpłaty na wyjazdy do teatru, spotkania integracyjne, basen:
w sekretariacie u Pani Doroty Grabarczyk
Sieradzkiego Uniwersytetu III Wieku
ul. Tysiąclecia 3
tel.     43 822 79 42
kom. 609 135 000