Plan zajęć w roku akadem. 2023/24

PONIEDZIAŁEK
0930 – 1100 – język angielski  – P. Kowalska– Politechnika
1145 – 1245 – gimnastyka – B. Toboła   – s. 24
1250 – 1350 – gimnastyka – B. Toboła   – s. 24
1700 – 1830 – informatyka – M. Sałaciński – s. 31
1500 – 1900 – brydż – J. Smus  – s. 11
1730 – 1830 – gimnastyka  – B. Toboła  s. 24

WTOREK
0930 – 1100 – j. angielski – P. Kowalska– Politechnika
1200 – 1330 – rysunek – D. Kuśmierczak-Skotnicka  s.10
1300 – 1430 – wokalne – R. Jabłońska – s.21
1500 – 1600 – gimnastyka  – G. Kruczek –  s. 24( od 17.10)

ŚRODA
0930 – 1100 – j. angielski – P. Kowalska– Politechnika
1100 – 1230 – Klub Retro – Powiatowa Biblioteka Publiczna
1115 – 1245 – j. włoski – P. Buczko – Politechnika
1300 – 1430 – warsztaty literackie – A. Antoniewicz – Politechnika
1520– 1650 – język francuski – D. Szczepaniak – Politechnika
1800 – 1900 – basen

CZWARTEK
1100 – 1230 – zajęcia informatyczne – M. Żywica s. 31
1200 – 1330 – malarstwo – D. Kuśmierczak-Skotnicka  s. 10
1500 – 1600 – gimnastyka – G. Kruczek  – s. 24  ( od 19.10)
1815 -1915 – zumba – B. Toboła – s. 24

PIĄTEK
1100 – 1200 – nordic-walking – G. Kruczek – w pogodne dni
1820 – 1920 – taniec towarzyski – B. Toboła – s. 24

Sekcje zainteresowań

Słuchaczem Sieradzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku może zostać każda osoba pobierające świadczenie (emerytura, renta).

Proponujemy następujące zajęcia:
1. Wykłady o różnej tematyce
2. Podstawowy kurs obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych
3. Lektoraty języków obcych:
angielski
niemiecki
włoski
francuski
rosyjski
4. Warsztaty literackie
5. Rysunek
6. Malarstwo
7. Brydż
8. Gimnastyka i rehabilitacja ruchowa
9. Zumba
10. Joga
11. Taniec towarzyski
12. Kręgle
13. Basen
14. Wycieczki krajoznawcze i rajdy piesze, spacery sobotnio-niedzielne
15. Okolicznościowe spotkania integracyjne
16. Udział w spektaklach teatralnych i filmowych, koncertach, wyjazdach do filharmonii, opery i operetki

Zapisy słuchaczy odbywają się w budynku Młodzieżowego Domu Kultury, ul. 1000-lecia 3. tel. 609 135 000; 43 822 79 42

Opłaty SUTW:
wpisowe                                                       50 zł jednorazowo
składka semestralna                                  50 zł/semestr
lektorat język angielski                               25 zł/miesiąc
lektorat język niemiecki                             25 zł/miesiąc
lektorat język włoski                                   25 zł/miesiąc
lektorat język francuski                              25 zł/miesiąc
basen                                                               6 zł/wejście
i inne zgodnie z ustaleniami

Wpłaty można dokonywać na konto:
Centrum Edukacji Zawodowej Samorządu Słuchaczy
ul. Leszka Czarnego 2
98-200 Sieradz
numer konta: 46 1090 2590 0000 0001 3335 8067
w tytule przelewu proszę określić rodzaj dokonywanej opłaty
(język obcy, semestr, itp.).

Wpłaty na wyjazdy do teatru, spotkania integracyjne, basen:
w sekretariacie u Pani Doroty Grabarczyk
Sieradzkiego Uniwersytetu III Wieku
ul. Tysiąclecia 3
tel.     43 822 79 42
kom. 609 135 000