ZAPRASZAMY

zainteresowanych słuchaczy Sieradzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zajęcia integracyjno-rekreacyjno-sportowych z elementami samoobrony dla seniorów jako działanie prozdrowotne organizowane przez:

PPHU DEKOR Robert Wajgelt w Sieradzu.

OFERTA

na prowadzenie Prozdrowotnych Zajęć integracyjno-rekreacyjno-sportowych z elementami samoobrony dla seniorów jako działanie prozdrowotne.

I Założenia programu

Prezentowany program Prozdrowotnych Zajęć integracyjno-rekreacyjno-sportowych dla seniorów jest propozycją zajęć sportowych z elementami samoobrony, zajęć terapeutycznych z elementami gimnastyki relaksacyjnej, Karate Kyokushin i gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Program powstał z myślą
o działaniach profilaktycznych w zakresie prozdrowotnym w wieku dojrzałym poprzez uczestnictwo w w/w zajęciach sportowych w swojej grupie wiekowej.

II Cele programu

Wiodące cele programu to: aktywność rekreacyjno-sportowa, nauka i doskonalenie poznanych ćwiczeń i technik sportowych i relaksacyjnych, poprawa wydolności i sprawności fizycznej, a przez to psychicznej, zagospodarowanie wolnego czasu, odreagowywanie negatywnych emocji, budowanie właściwej samooceny, integracja rówieśnicza, a także nabycie i uzupełnienie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia:

aktywności fizycznej,
właściwego odżywiania się i nawadniania organizmu,
działań prozdrowotnych,
relaksacji i umiejętności w zakresie samoobrony.

III Metoda

Prozdrowotne Zajęcia integracyjno – rekreacyjno – sportowe z elementami samoobrony dla seniorów jako działanie prozdrowotne prowadzone będą metodą naśladowczą, zadaniową, zabawową
i informacyjną. Ćwiczenia fizyczne będą poprzedzane i przeplatane mini wykładami z zakresu zdrowego stylu życia.

IV Realizatorzy projektu

Realizator projektu to:
– instruktor samoobrony, trener I klasy karate kyokushin,
– instruktor gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, instruktor sportu – Karate Kyokushin, instruktor rekreacji
– samoobrona, pedagog terapeutyczny, ze specjalnością rehabilitacja ruchowa, menedżer sportu, trener personalny, plastyk.

V Propozycja cenowa

Proponowana cena od uczestnika za jedne zajęcia sportowe trwające 60 minut wynosi 15,00 zł.
Proponowane dni do przeprowadzania zajęć to: wtorki, środy i czwartki w godzinach 9.00 – 12.00.
PPHU Dekor oferuje organizowanie wyjazdów sportowo – integracyjnych.

VI Miejsce zajęć

MDK w Sieradzu.

Opracowali:
– Trener Klasy I Karate Kyokushin i instruktor samoobrony Robert Wajgelt
– Pedagog terapeutyczny, ze specjalnością rehabilitacja ruchowa instruktor dyscypliny sportu Karate Kyokushin, instruktor samoobrony, instruktor gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej Beata Wajgelt

Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem SUTW.

ZAPRASZAMY

21 listopada 2021 r. (niedziela) do Teatru Muzycznego w Łodzi

na spektakl „Prosimy nie wyrywać foteli”.

Koszt 80 zł. (bilet, ubezpieczenie, transport).

Wyjazd godz. 16.30 – parking ZUS

Zapisy do 05.11.2021 r.
Wpłaty do 10.11.2021r. w Sekretariacie SUTW.
Realizacja w zależności od ilości chętnych osób.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INTEGRACYJNE

w dniu 19 października 2021 r. (wtorek)

w godz. 17.00-23.00

Restauracja PRZYSTAŃ

Gra ZESPÓŁ MUZYCZNY

Koszt 50 zł. SUTW/70 zł osoba towarzysząca oraz sympatycy UTW.

Zapisy i wpłaty do 14.10.2021 r. w sekretariacie SUTW (MDK)

PLAN ZAJĘĆ SUTW 2021/2022 – semestr I
Poniedziałek
15.40 – 16.40 – zumba – B. Toboła – s. gimnastyczna MDK

Wtorek
10.00 – 11.00 – joga – Studio Relaks
13.00 – 14.30 – zajęcia informatyczne – M. Żywica       – s. 27 CKU
15.00 – 16.30 – zajęcia informatyczne – M. Sałaciński – s. 27 CKU
16.30 – 18.00 – zajęcia informatyczne – M. Sałaciński – s. 27 CKU

Środa
9.30 – 11.00 – język francuski – D. Szczepaniak – MDK
12.00 – 13.30 – język angielski – S. Ruta – MDK
14.15  – 15.45 – język angielski – M. Kaczmarek – MDK
16.00 –17.30 – język niemiecki – M. Kaczmarek – MDK
18.00 – 19.00 – basen

Czwartek
10.00 – 11.30 – rysunek – D. Kuśmierczak-Skotnicka – MDK
11.00  – 12.30 – język włoski – P. Buczko – MDK
14.00 – 15.30 – język rosyjski – I. Jaśniak-Wielec – MDK
15.30 – 19.30 – brydż – J. Smus – MDK
18.00 – 19.00 – kręgle – Klub Prorock

Piątek
12.15 – 13.15 – gimnastyka – B. Toboła – s. gimnastyczna MDK
13.15 – 14.15 – gimnastyka – B. Toboła – s. gimnastyczna MDK
13.00 – 14.30 – język angielski – D. Banaś – MDK
16.00 – 17.30 – malarstwo – J. Janiak-Gawrych – s. 31 CKU

Do ustalenia termin: warsztatów literackich,

Uwaga!
– Opłata miesięczna za zajęcia JOGI wynosi 40 zł.
– Pierwsze zajęcia z języka rosyjskiego odbędą się 7 października 2021 r. o godz. 14.00 w budynku MDK.