Taniec towarzyski

Zapraszamy Słuchaczy Uniwersytetu III Wieku
na zajęcia w Szkole Tańca Katarzyny Kałuziak ul. Polna 6 (budynek Cechu Rzemiosł Różnych)

 – w każdą środę zaczynając od 1 lutego 2017r.

w godz. 14.00-15.30 (należy zabrać miękkie obuwie na zmianę).

Sekcja rysunku i malarstwa

Instruktor:          mgr Jolanta Janiak- Gawrych
Starosta:              Wiesława Bocińska
Realizacja:          godz. 16.00 ÷ 17.30, piątek
                              (3 pierwsze piątki miesiąca)

Sekcja rysunku i malarstwa w pracowni z artystką mgr Jolantą Janiak-Gawrych, która wkłada dużo serca w rozwijanie naszych zainteresowań rysunkowo-malarskich. Wyniki tych naszych amatorskich wysiłków można obejrzeć na wystawach w budynku CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU przy ul. Mickiewicza 4.

2017-02-28 Wieczór włoski

Wieczór we Włoszech oznacza relaks przy lampce wina, a także długie rozmowy. Dopełnieniem całości jest włoska, skromna przekąska. Zazwyczaj nie odczuwa się konieczności wybierania się w tym celu do restauracji, gdyż wystarczy jedno proste danie.
Takie spotkanie zorganizowali słuchacze Sieradzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wykładowcy języka włoskiego Pauli Michalak, z udziałem Włochów, mieszkających w Sieradzu. Spotkanie
nie mogło by się odbyć bez włoskiej pizzy, lampki wina (wszyscy słuchacze dorośli) i włoskiej piosenki.

Czytaj dalej 2017-02-28 Wieczór włoski

Koncert w Filharmonii łódzkiej

ZAPRASZAMY do FILHARMONII ŁÓDZKIEJ

KONCERT SYMFONICZNY Z WPROWADZENIEM W SALI KAMERALNEJ

18 maja 2018r.
koszt wyjazdu 50 zł.
zapisy i wpłaty do dnia 24.03.2018r.
wyjazd o godz. 16.00 plac ZUS.

Poniżej kilku uczestników koncertu z śpiewakiem Łódzkiej Filharmonii.

dav

Joga

Zapraszamy Słuchaczy Uniwersytetu III Wieku
na zajęcia w Szkole Tańca Katarzyny Kałuziak ul. Polna 6 (budynek Cechu Rzemiosł Różnych)

– każdy czwartek zaczynając od 2 lutego 2017r. w godz. 14.00-15.15 (należy zabrać strój
gimnastyczny, boso).

Sekcje zainteresowań

Słuchaczem Sieradzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku może zostać każda osoba pobierające świadczenie (emerytura, renta).

Proponujemy następujące zajęcia:
1. Wykłady o różnej tematyce
2. Podstawowy kurs obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych
3. Lektoraty języków obcych:
angielski
niemiecki
włoski
francuski
rosyjski
4. Warsztaty literackie
5. Rysunek
6. Malarstwo
7. Brydż
8. Gimnastyka i rehabilitacja ruchowa
9. Zumba
10. Joga
11. Taniec towarzyski
12. Kręgle
13. Basen
14. Wycieczki krajoznawcze i rajdy piesze, spacery sobotnio-niedzielne
15. Okolicznościowe spotkania integracyjne
16. Udział w spektaklach teatralnych i filmowych, koncertach, wyjazdach do filharmonii, opery i operetki

Zapisy słuchaczy odbywają się w budynku Młodzieżowego Domu Kultury, ul. 1000-lecia 3. tel. 609 135 000; 43 822 79 42

Opłaty SUTW:
wpisowe                                                       50 zł jednorazowo
składka semestralna                                  50 zł/semestr
lektorat język angielski                               25 zł/miesiąc
lektorat język niemiecki                             25 zł/miesiąc
lektorat język włoski                                   25 zł/miesiąc
lektorat język francuski                              25 zł/miesiąc
basen                                                               6 zł/wejście
i inne zgodnie z ustaleniami

Wpłaty można dokonywać na konto:
Centrum Edukacji Zawodowej Samorządu Słuchaczy
ul. Leszka Czarnego 2
98-200 Sieradz
numer konta: 46 1090 2590 0000 0001 3335 8067
w tytule przelewu proszę określić rodzaj dokonywanej opłaty
(język obcy, semestr, itp.).

Wpłaty na wyjazdy do teatru, spotkania integracyjne, basen:
w sekretariacie u Pani Doroty Grabarczyk
Sieradzkiego Uniwersytetu III Wieku
ul. Tysiąclecia 3
tel.     43 822 79 42
kom. 609 135 000