Krótka historia sekcji rysunku i malarstwa

RYSUNEK I MALARSTWO

Pierwsze zajęcia z rysunku i malarstwa prowadził artysta malarz Zbigniew Gawrych absolwent Wydziału Malarstwa ASP im. Jana Matejki w Krakowie.
Warsztaty dla grupy Rysunku i Malarstwa prowadzone są od 17 marca 2015 roku i co należy tutaj podkreślić, że już na zakończenie roku akademickiego 2014/2015 w holu CKU zorganizowana została wystawa prac naszych słuchaczy.Stało się to tradycją i na zakończenie każdego semestru prezentowane są prace słuchaczy grupy Rysunku i Malarstwa na wystawie zbiorowej.

W pierwszym okresie w warsztatach z rysunku i malarstwa uczestniczyło około 14 słuchaczy, którzy chcieli nauczyć się od podstaw rysunku, w tym szkicowania, kompozycji, perspektywy, a także byli zainteresowani nauką różnych form i technik malarstwa.

Nie jest jednak, że przez cały czas to ta sama grupa osób, bowiem z różnych przyczyn, czy to osobistych czy braku dalszego zainteresowania rysunkiem i historią sztuki do grupy tej przychodzili i z niej również odchodzili.

Obecnie w warsztatach w grupie Rysunku i Malarstwa (można by było tak powiedzieć) uczestniczy stały 16-osobowy zespół.

Plenery malarskie to integralna część zajęć warsztatowych, jak również to spotkania słuchaczy skupione na rozwoju własnych umiejętności, wymianie doświadczeń i dialogu w obrębie sztuki. Słuchacze tej grupy uczestniczyli w ramach ustalonych godzin warsztatowych, w kilku zajęciach plenerowych przeprowadzonych na terenie Sieradza. I tak, w roku akademickim 2016/2017 zorganizowany został plener malarski na terenie parku Staromiejskiego, Muzeum Etnograficznego, osiedlu Hetmańskim oraz w miejscowości Czartki k/Sieradza.

Ponadto dodatkowo nasi słuchacze uczestniczyli wspólnie ze Stowarzyszeniem Plastyków Amatorów w Łodzi, w 10-co dniowym plenerze malarskim we Włyniu. Organizatorem pleneru, do którego udziału zaproszona została grupa Rysunku i Malarstwa, było Miasto i Gmina Warta.

Nie bez znaczenia jest też, by każda kolejna edycja pleneru przeprowadzona była w miejscu urokliwym, inspirującym, wyzwalającym twórcze pomysły a także integrującym grupę. Stąd też do przeprowadzenia następnego pleneru wybrano wyjątkowo urokliwe i inspirujące miejsca, by możliwym było realizowanie swoich marzeń i pasji.

Na zakończenie, więc roku akademickiego 2016/2017- 10-ciu słuchaczy uczestniczyło w ośmiodniowym plenerze malarskim w nadmorskiej wiosce w dolinie otoczonej zalesionymi wzgórzami gór Ossa na terenie Grecji.

Od roku akademickiego 2017/2018 warsztaty dla grupy Rysunku i Malarstwa prowadzi artysta malarz / reżyser filmowy Jolanta Janiak-Gawrych, absolwent Wydziału Malarstwa ASP im. Jana Matejki w Krakowie, Wydziału Reżyserii Filmu Animowanego PWSTTViT im. Leona Schillera w Łodzi.

Zmiana wykładowcy to i zmiana w sposobie oraz rytmie prowadzonych zajęć warsztatowych z zachowaniem już wypracowanych form oraz trybu pracy w pracowni oraz w plenerze. Zajęcia z rysunku i malarstwa prowadzone są w niezwykle dynamiczny sposób z analizą i opisaniem powstałych na zajęciach prac malarskich i rysunków oraz z oceną i wyróżnieniem poszczególnych części obrazu, kompozycji i koloru. W trakcie tworzenia obrazów uczestnicy zajęć poznają historię życia i twórczości wielkich malarzy z różnych opok, rodzaje kompozycji oraz rodzaje perspektywy a także kolorystykę i światłocień. Spotkania odbywają się w atmosferze poszanowania dla sztuki i choć sami długie lata wszyscy poświęcaliśmy na zgłębianie wiedzy z różnych, lecz zupełnie innych dziedzin, nie zrezygnowaliśmy z rysunku i malarstwa, które obecnie stało się w naszym życiu nową aktywnością. Stąd też dla wszystkich z naszej grupy, wartością procesu tworzenia obrazu jest jego niepowtarzalność, możliwość wypowiedzi, która stanowi najbardziej osobisty przekaz widzenia otaczającej nas rzeczywistości.

Słuchacze tej grupy w roku akademickim 2017/2018 uczestniczyli w zajęciach plenerowych pod roboczą nazwą „poznaj swój powiat”. I tak przeprowadzone zostały jednodniowe plenery malarskie w lasach w Budzicznej oraz w Kliczkowie Małym,gdzie poznaliśmy historię miejscowości i osobliwościami przyrody tych terenów.Dwukrotnie zajęcia plenerowe przeprowadzone zostały także w krużgankach Klasztoru Sióstr Urszulanek w Sieradzu. Ponadto zorganizowany został ośmiodniowy plener malarski, w którym udział wzięło 11-tu naszych „malarzy”, na terenie Bułgarii w Słonecznym Brzegu i Nessebarze.

Rok akademicki 2017/2018 grupa zakończyła w bardzo miłej atmosferze, w goszczących już drugi raz słuchaczy naszej grupy, w bardzo gościnnych Czartkach k/Sieradza.

Tradycyjnie, jako końcowy efekt tworzenia naszych prac i podejmowanych działań organizacyjnych, na koniec każdego semestru prezentowane są prace wszystkich słuchaczy z grupy Rysunku i Malarstwa na wystawach zbiorowych. Należy jednakże tutaj podkreślić, iż dwóch naszych słuchaczy prezentowało już swoje prace na wystawach indywidualnych,
w tym w galerii Muzeum Miasta i Rzeki w Warcie oraz w galerii Teatru w Sieradzu.

Obecnie przygotowywana jest wystawa indywidualna trzeciego ze słuchaczy w galerii Muzeum Miasta i Rzeki w Warcie, której wernisaż odbędzie we wrześniu 2018 roku.