Spotkanie organizacyjne z wykładowcą warsztatów wokalnych odbędzie się w dniu 12 stycznia (środa) 2022 r. o godzinie 17.30 w sali językowej SUTW (I piętro).

Serdecznie zapraszamy
Sekretariat SUTW

W związku z pandemią i zawieszeniem działalności SUTW  spotkanie uczestników warsztatów wokalnych zostaje odłożone na późniejszy termin.
O innym terminie spotkania uczestnicy zostaną powiadomieni.

WARSZTATY WOKALNE dla SŁUCHACZY SUTW

Serdecznie zapraszamy Słuchaczy lubiących śpiewać
na warsztaty wokalne
– zajęcia grupowe przy akompaniamencie pianina.

Nauka prawidłowej emisji głosu,
pomoc w kreacji stylu i doboru repertuaru,
przygotowanie do występów scenicznych,
praca z mikrofonem.

Planowane rozpoczęcie zajęć
– 3 stycznia 2022 r. od godz. 13.00 (w budynku MDK).

Zapisy w sekretariacie.

Może to szansa na stworzenie nowej grupy wokalnej lub rozwój własnego kunsztu śpiewaczego?