UWAGA SŁUCHACZE SUTW

Zapraszamy

w dniu 08 marca 2022 r. w godz. 16.00 – 17.00 lub 17.00 -18.00 na warsztaty pszczelarskie.

Koszt 16 zł. (do uregulowania w sekretariacie)

Warsztaty będą prowadzone dla dzieci i młodzieży MDK oraz słuchaczy SUTW.

W dniu 07 marca 2022 r. o godzinie 14.30 w budynku Młodzieżowego Domu Kultury – Sieradz, ul. 1000-lecia 3 odbędzie się Walne Zebranie Studentów Sieradzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w celu wyboru nowego Zarządu.

Zgłoszenia kandydatów do Rady Samorządu Słuchaczy i Komisji Rewizyjnej zakończyły się 31 stycznia 2022 r.
Listy zgłoszeń znajdują się w sekretariacie SUTW.

Prosimy o zachowanie wymogów bezpieczeństwa w okresie pandemii.

Porządek zebrania

1 –   Powitanie słuchaczy i wystąpienie przewodniczącego Pana Jerzego Nowaka.
2 –   Wystąpienie dyrektora CEZ.
3 –   Wybór przewodniczącego zebrania.
4 –   Przedstawienie sytuacji finansowej przez przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.
5 –   Wniosek o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Słuchaczy.
6 –   Wybór komisji uchwał i wniosków.
7 –   Wybór komisji skrutacyjnej.
8 –   Prezentacja kandydatów i przeprowadzenie wyborów do Rady Samorządu Słuchaczy i Komisji Rewizyjnej.
9 –   Dyskusja – zgłaszanie wniosków.
10 – Ogłoszenie wyników wyborów.
11 – Wybór przewodniczącego i zastępców spośród nowo wybranej Rady.
12 – Zakończenie zebrania.

Uwaga: Prawo udziału w głosowaniu mają słuchacze, którzy uregulowali składki na SUTW – semestralne i bieżące.

Informujemy, że w dniu 21 (poniedziałek) lutego 2022 r.
o godz. 14.30 w MDK 
odbędzie się zebranie Zarządu SUTW.

Prosimy o obecność.

Sekretariat SUTW