Cykl szkoleniowo – doradczy „Niezbędnik Aktywnego Obywatela – zarządzanie organizacją pozarządową (aspekty prawne)” 17-19.07.2024 r.

Szanowni Państwo,

Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego w porozumieniu z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW realizuje wyjątkowe przedsięwzięcie pn. Obywatelski Uniwersytet Ludowy sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.  Jest to nowatorski projekt obejmujący szereg działań szkoleniowych i doradczych z uwzględnieniem wdrażania grundtvigiańskiej koncepcji edukacji.

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w cyklu szkoleniowo – doradczym
„Niezbędnik Aktywnego Obywatela – zarządzanie organizacją pozarządową (aspekty prawne)” obejmującym 21 godzin lekcyjnych zajęć warsztatowych rozłożonych na 3 dni w terminie

17-19 lipca 2024r.

TEMATYKA:

 • statut stowarzyszenia – jak uczynić go narzędziem ułatwiającym zarządzanie organizacją,
 • organy stowarzyszenia – walne zebranie, zarząd, komisja rewizyjna – kompetencje i zasady działania,
 • sprawozdawczość roczna w organizacji pozarządowej krok po kroku – sprawozdanie merytoryczne i finansowe, zasady przygotowania, przyjmowania i zatwierdzania sprawozdań,
 • Portal Rejestrów Sądowych – jak działa elektroniczna platforma do kontaktów z Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – jak zgłosić podmiot/jak dokonać korekty?
 • dokumentowanie prac organów wewnętrznych organizacji – dobre praktyki
 • zatrudnianie w organizacji pozarządowej – umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę – podobieństwa i różnice, dokumentowanie procesu zawarcia i realizacji umowy, jak dobrać umowę najbardziej właściwą do wykonania określonej pracy, wzory umów.

MIEJSCE:

Szkolenie wraz z zakwaterowaniem – Hotel FOLKOWY ZAKĄTEK – KOMFORTOWE NOCLEGI. Podegrodzie 210A, 33-386 Podegrodzie (pokoje klimatyzowane, standard ***).

Organizator zapewnia BEZPŁATNIE uczestnikom zajęć: 2 noclegi, 3-dniowe wyżywienie wraz z przerwami kawowymi w trakcie zajęć, parking oraz materiały dydaktyczne.

Koszty dojazdu uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Rozpoczęcie zajęć: godz. 1200 w dniu 17 lipca 2024r. – planowane zakończeni ok. godz. 1200 w dniu 19 lipca 2024r.

UCZESTNICY:

Zajęcia adresowane są do np.: członków stowarzyszeń, członków i  kandydatów na członków organów wewnętrznych stowarzyszeń (zarządu, komisji rewizyjnej, rady fundacji), osób chcących założyć
organizację pozarządową.

UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszeń można dokonywać mailowo na adres: fundacja@eiro.pl poprzez przesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik do maila) zawierającego następujące dane:

 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę urodzenia uczestnika,
 • adres zamieszkania uczestnika,
 • nr telefonu osoby zgłaszanej (i adres email – jeśli dana osoba posiada),
 • nazwę organizacji/rady seniorów (jeśli dotyczy).

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zostaną zgłoszone i poinformowane przez organizatora o zakwalifikowaniu się. Z uwagi na duże zainteresowanie warsztatami oraz ograniczoną liczbę miejsc zachęcamy do szybkiego dokonywania zgłoszeń.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO DNIA  11 lipca 2024 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Z pozdrowieniami
Zespół Fundacji EIRO oraz Obywatelskiego Uniwersytetu Ludowego

Tel. 696 952 016