Wstrzymanie zajęć w SUTW w dniach 20-12-2021 – 9-01-2022 r.

Dzień Dobry!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzam z dniem 20 grudnia 2021 r.  do dnia  9 stycznia 2022 r. wstrzymanie wszystkich zajęć realizowanych w SUTW w Sieradzu. 

O wznowieniu zajęć poinformuję oddzielnym komunikatem.

Z poważaniem
Jerzy Nowak
PO Przewodniczącego Zarządu SUTW w Sieradzu

Uwaga!!!

Uwaga!!!

  • Uczestnicy zajęć na basenie zobowiązani są do wyboru i uczestnictwa chociaż w jednej z innych dostępnych sekcji.

  • Opłaty za I semestr 2021/22 r. w wysokości 50 zł należy dokonać w terminie do 10 listopada br.

  • Opłaty za udział w sekcjach należy wnosić w terminie do pierwszych zajęć danego miesiąca.

  • Brak opłat uniemożliwi udział w zajęciach SUTW.

  • Starosta grupy czuwa nad realizacją zobowiązań finansowych.

Taniec ZUMBA – nowe miejsce

UWAGA!
uczestnicy tańca ZUMBA
Nowe miejsce i nowa prowadząca.

Zajęcia ZUMBY będą się odbywały od dnia 5 lutego 2019 r. z w każdy wtorek miesiąca
w FITNES CLUB FORMA (galeria RONDO) w godz. 17.00 – 18.00.
Odpłatność: 20,00 zł za miesiąc dla członków SUTW – 25,00 zł za miesiąc dla pozostałych.

Prowadząca – Pani Justyna

ZUMBA dla seniorów

Zapraszamy słuchaczy SUTW do uczestnictwa w zajęciach tańca ZUMBA.
Prowadząca:    Angelika Malinowska
Miejsce zajęć: aula w siedzibie CKU w Sieradzu, ul. Mickiewicza 
Czas:                1 x w tygodniu we wtorki – godz. 18.00
Odpłatność:    20,00 zł za miesiąc