ZUMBA dla seniorów

Zapraszamy słuchaczy SUTW do uczestnictwa w zajęciach tańca ZUMBA.
Prowadząca:    Angelika Malinowska
Miejsce zajęć: aula w siedzibie CKU w Sieradzu, ul. Mickiewicza 
Czas:                1 x w tygodniu we wtorki – godz. 18.00
Odpłatność:    20,00 zł za miesiąc