W dniu 14 (poniedziałek) marca 2022 r. o godz. 14.00 w MDK odbędzie się zebranie Rady Samorządu SUTW.

Prosimy o obecność.

Sekretariat SUTW

W dniu 7 marca 2022 r. walne zebranie Sieradzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dokonało wyboru nowej Rady Samorządu Uniwersytetu.

Skład Rady:
Wanda Gudowicz        – przewodniczący
Zbigniew Dobrzyński – 1 zastępca przewodniczącego
Danuta Perkowska      – 2 zastępca przewodniczącego
Jerzy Nowak
Wiesława Garbat
Grażyna Kruczek
Janina Majewska
Helena Małek

Skład Komisji Rewizyjnej:
Irena Adamska        – przewodniczący
Wiesław Leoniak
Danuta Grajeta

Zebranie prowadził Pan Ryszard Łęski.

Wyrazy podziękowania dla dotychczasowej Rady Samorządu za pracę.

Informujemy, że w dniu 21 (poniedziałek) lutego 2022 r.
o godz. 14.30 w MDK 
odbędzie się zebranie Zarządu SUTW.

Prosimy o obecność.

Sekretariat SUTW

W dniu 15 lutego 2022 r. o godzinie 11.30 w budynku Młodzieżowego Domu Kultury – Sieradz, ul. 1000-lecia 3 odbędzie się Walne Zebranie Studentów Sieradzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w celu wyboru nowego Zarządu.

Zgłoszenia kandydatów do Rady Samorządu Słuchaczy i Komisji Rewizyjnej muszą zakończyć się w terminie do 31 stycznia 2022 r.
Listy zgłoszeń znajdują się w sekretariacie SUTW.

Prosimy o zachowanie wymogów bezpieczeństwa w okresie pandemii.

Informujemy, że w dniu 17 (poniedziałek) stycznia 2022 r.
o godz. 14.00 w MDK 
odbędzie się zebranie Zarządu SUTW.

Prosimy o obecność.

Sekretariat SUTW

Informujemy, że w dniu 29 (poniedziałek) listopada 2021 r.
o godz. 13.00 w MDK 
odbędzie się zebranie Zarządu SUTW.

Prosimy o obecność.

Sekretariat SUTW

Informujemy, że w dniu 25 (poniedziałek) października 2021 r.
o godz. 14.00 w MDK

odbędzie się zebranie Zarządu SUTW.

Prosimy o obecność.

Sekretariat SUTW

Informujemy, że w dniu 6 (poniedziałek) września 2021 r. o godz. 11.00 w MDK odbędzie się zebranie Zarządu SUTW.

Prosimy o obecność.

Sekretariat SUTW