Zebranie Rady Samorządu SUTW – 11-01-2023 r.

SUTW zawiadamia, że ze względu na trudności lokalowe, spotkanie które było zaplanowane na 10 stycznia br. odbędzie się 11 stycznia o godz. 1100.

Sekretariat SUTW