Sanatorium w Truskawcu

Zapraszamy na wyjazd
do Sanatorium SZACHTAR w Truskawcu na Ukrainie
w terminie 17 maja 2019 r. – 29 maja 2019 r.

Informacje i zapisy przyjmuje pan Zdzisław Cichecki oraz sekretariat SUTW – pokój nr 6.

Osoby wyjeżdżające do Truskawca proszone są
o dokonanie wpłaty w kwocie – 420,00 zł do dnia 30 listopada 2018 r.

Wyjazd do teatru

ZAPRASZAMY 17 listopada 2018 r. (sobota)

do Teatru Nowego w Łodzi na komedię ŚLUBU NIE BĘDZIE
– koszt 50 zł. (bilet, transport, ubezpieczenie)
– wyjazd godz. 16.30 – plac ZUS
– zapisy i wpłaty do 26-10-2018 r. w sekretariacie – pokój nr 6W