Powstało Stowarzyszenie Sieradzkich Seniorów „Sieradek”

Stowarzyszenie Sieradzkich Seniorów SIERADEK powstało z inicjatywy Rady Samorządu Studentów Sieradzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sieradzu. Jest to organizacja, która uzyskała formalny i prawny status poprzez wpis do KRS w miesiącu czerwcu 2023 roku. Posiada ona swój statut oraz powołano jej główne organy w postaci Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zgodnie z wymogami prawa.
Stowarzyszenie SIERADEK adresowane jest do sieradzkich seniorów. Potrzeba jego powstania wynika z potrzeby wspierania oraz rozwijania istniejącego od 15 lat i prężnie działającego SUTW.
Głównym celem powstałej organizacji jest:
– aktywizacja osób starszych poprzez udostępnianie im różnorodnych form edukacyjnych, kulturalnych, sportowych;
– działalność charytatywna, ekologiczna i turystyczna;
– wspieranie inicjatyw wolontariackich;
– otwarcie na współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i samorządowymi;
– działanie na rzecz budowania więzi i kontaktów osobistych w środowisku osób starszych;
– integracja z innymi grupami społecznymi.
Stowarzyszenie Sieradzkich Seniorów SIERADEK zaprasza wszystkie zainteresowane jego działalnością osoby pełne zapału oraz chęci aktywnej pracy na rzecz środowiska ludzi starszych do przystąpienia do tej organizacji.