Pani Renata Zasińska – członkiem Rady Seniorów Województwa Łódzkiego

RCPS w Łodzi przesyła w załączniku skan pisma dotyczącego powołania do Rady Seniorów WŁ.

Z wyrazami szacunku
Katarzyna Derendarz
Wydział ds. Pomocy Społecznej i Polityki Senioralnej

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
ul. Snycerska 8,
91-302 Łódź
telefon: +48 42 203 48 78
e-mail: k.derendarz@rcpslodz.pl

www: rcpslodz.pl

Projekt „ 4 kultury odNOWA pamięci 0.3.”

Sieradzki Uniwersytet III wieku bierze udział w projekcie realizowanym przez Fundację Monumentum ludaicum Lodzense dofinansowanym ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.
Partnerem projektu jest Powiatowa Biblioteka Publiczna im. W. Broniewskiego w Sieradzu.

W związku z powyższym, zapraszamy na cykl wykładów, podczas których prowadzący zajęcia opowiedzą o rozwoju miast województwa łódzkiego w XIX w. dzięki zaangażowaniu Polaków, Niemców, Żydów
i Rosjan.
Prowadzący zajęcia – duchowni, pracownicy naukowi oraz artyści opowiedzą jak o duchu nacji mówią budynki użyteczności publicznej, język czy muzyka.

Projekt ukaże uczestnikom ciągłość i znaczenie 4 kultur z uwzględnieniem religii, obrzędowości, języka, architektury, sztuki sakralnej i sepulkralnej, a także w jaki sposób wzajemnie się przenikały i uzupełniały.
Zapraszamy na pierwszy, objęty projektem wykład, który odbędzie się w sali Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu ul. Żwirki i Wigury 4 w dniu 7 września o godz. 1100.

Temat spotkania: Bogactwo tradycji kościoła prawosławnego.
Prowadzący: ksiądz Wasyl Berkyta, administrator Parafii Greckokatolickiej w Łodzi.

Czas trwania projektu : IX do XI br.
Terminy wszystkich spotkań w załączeniu poniżej: