Wstrzymanie zajęć w SUTW w dniach 20-12-2021 – 9-01-2022 r.

Dzień Dobry!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzam z dniem 20 grudnia 2021 r.  do dnia  9 stycznia 2022 r. wstrzymanie wszystkich zajęć realizowanych w SUTW w Sieradzu. 

O wznowieniu zajęć poinformuję oddzielnym komunikatem.

Z poważaniem
Jerzy Nowak
PO Przewodniczącego Zarządu SUTW w Sieradzu

Uwaga!!!

Uwaga!!!

  • Uczestnicy zajęć na basenie zobowiązani są do wyboru i uczestnictwa chociaż w jednej z innych dostępnych sekcji.

  • Opłaty za I semestr 2021/22 r. w wysokości 50 zł należy dokonać w terminie do 10 listopada br.

  • Opłaty za udział w sekcjach należy wnosić w terminie do pierwszych zajęć danego miesiąca.

  • Brak opłat uniemożliwi udział w zajęciach SUTW.

  • Starosta grupy czuwa nad realizacją zobowiązań finansowych.

Wznowienie zajęć na SUTW

Z radością informujemy o wznowieniu zajęć Uniwersytetu.
W czerwcu br. planowane są spotkania grup
języka włoskiego oraz rysunku i malarstwa – stacjonarnie.
Dla osób chętnych z grupy rysunku i malarstwa będzie możliwość spotkań w formie hybrydowej.
Serdecznie zapraszamy osoby chętne do zgłaszania
swojego udziału w sekretariacie SUTW
tel. 609-135-000 lub 43 822-79-42 w godz. 8-16.
Zajęcia będą się odbywały w budynku MDK-u. ul. 1000-lecia 3

Od dnia 12 marca 2020 r. odwołane zajęcia w CKU i SUTW

Od dnia 12 marca 2020 r. (czwartek) w okresie 2 tygodni nie będą prowadzone wszystkie zajęcia w CKU.

Odwołane zostały również wszystkie spotkania skupiające na tych imprezach większe grono osób, takie jak np. wernisaże.

W związku z powyższym spotkamy się prawdopodobnie dopiero po Świętach Wielkanocnych.

„Co nas nie zabije to nas wzmocni” – jak to mówią chyba Chińczycy.

Terminy spotkań z rysunku i malarstwa w II semestrze 2019/20 r.

Rysunek

Dorota Kuśmierczak-Skotnicka
środa godz. 10.00-11.30            (sala 31)
I – 15, 22, 29
II –   5, 12, 19
III –   4. 11, 18, 25
IV – 16, 22,
 V –   6, 13, 20, 27
VI –   3, 10

Malarstwo

Zbigniew Gawrych
piątek godz. 16.00-17.30        (sala 31)
  I –  17, 31
II –    7, 14, 21, 28
III –    6, 13, 20, 27
IV – 17, 24
 V –   8, 15, 22, 29
VI –   5, 12

Mikrogranty – Happening z Naturą – 31 sierpnia do 1 września 2019 r. w Załęczu

Projekt Happening z Naturą został dofinansowany ze środków zadania Mikrogranty w Łódzkim. Lokalny program Mikrogranty: Mikrogranty na realizację inicjatyw lokalnych – SIERADZ 2019 finansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 oraz ze środków Miasta Sieradz.
Organizacją pozarządową, która opiekuje się grupą realizatorów projektu jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Sieradz w osobach:
Komendant Hufca phm Przemysław Serweta oraz z-ca komendanta Hufca hm Ludwik Moczydłowski.
Grupę nieformalną, realizującą projekt reprezentują:
– Wiesława Bocińska czuwająca nad spójną realizacją
– Jolanta Janiak-Gawrych mentor i mistrz artystyczny projektu
– Wiesława Darmach – projektodawca.

Projekt realizowany będzie w dniach 31 sierpnia – 1 września 2019 r. dla grupy SUTW z Sieradza na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZHP „Nadwarciański Gród” oraz przez grupę harcerz ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Sieradz.

Projekt dotyczy dwóch plenerów malarskich.
– Pierwszy dotyczy osób z UTW „ Malarstwo i rysunek” w Sieradzkim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Sieradzu i będzie związany z przekazaniem piękna przyrody (jej czterech aspektów) i wpływu człowieka na jej kształtowanie. Głównym przesłaniem jednak będzie przekazanie integralnej spójności człowieka z naturą. Spotkanie tej grupy towarzyszyć będzie także prelekcja związana z tematem: „ Człowiek i przyroda. Co ich łączy a co dzieli i dlaczego tak się dzieje”.
– Drugi plener z grupą harcerzy ZHP Chorągiew Łódzka, Hufiec Sieradz, zainteresowanych plastyczną działalnością związany będzie  z grą terenową, która pomoże określić ich stosunek do przyrody i ich możliwości wpływania na otoczenie w celu ochrony natury. Uczestnicy poznają też jak asertywnie zwracać innym uwagę. Uwieńczeniem tych działań będą dwie wystawy pod hasłem przewodnim: Dom w którym mieszkam. Jedna n nich będzie na terenie CKU w Sieradzu, druga na terenie Hufca Sieradz.
Zamierzeniem realizatorów projektu jest uświadomienie jak ważne jest piękno otaczającego nas środowiska, której jesteśmy integralną częścią..
Mam nadzieję, że całość jest spójna i że o niczym nie zapomniałam.

Myślę, że na początek taka informacja wystarczy.

Wiesława Darmach

Uwaga!
Wyjazd 31 sierpnia (sobota) 2019 r. o godzinie 8.00 z zatoczki PKS naprzeciw LIDL-a. Powrót 1 września 2019 r. około godziny 20.00.

Organizator zapewnia:
– nocleg w pokojach 2-osobowych (własne ręczniki)
– wyżywienie (2 obiady, kolację oraz śniadanie)
– materiały malarskie
– ubezpieczenie.

Pozostałe koszty dobrej zabawy we własnym zakresie.
Prace wykonujemy wg własnej ulubionej techniki, wobec czego zabieramy również własne materiały malarskie.

Poplenerowa wystawa prac HAPPENING Z NATURĄ z Załęcza Wielkiego odbędzie się w dniu 6 września br. o godzinie 18.00 w Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu ul. Rynek 18. Wystawa będzie czynna do 27 września 2019 r.

Krótka historia naszej sekcji

RYSUNEK I MALARSTWO

Pierwsze zajęcia z rysunku i malarstwa prowadził artysta malarz – Zbigniew Gawrych absolwent Wydziału Malarstwa ASP im. Jana Matejki w Krakowie.

Warsztaty dla grupy Rysunku i Malarstwa prowadzone są od 17 marca 2015 roku i co należy tutaj podkreślić, że już na zakończenie roku akademickiego 2014/2015 w holu CKU zorganizowana została wystawa prac naszych słuchaczy. Stało się to tradycją i na zakończenie każdego semestru prezentowane są prace słuchaczy grupy Rysunku i Malarstwa na wystawie zbiorowej.

W pierwszym okresie w warsztatach z rysunku i malarstwa uczestniczyło około 14 słuchaczy, którzy chcieli nauczyć się od podstaw rysunku, w tym szkicowania, kompozycji, perspektywy, a także byli zainteresowani nauką różnych form i technik malarstwa.

Nie jest jednakże przez cały czas to ta sama grupa osób, bowiem z różnych przyczyn, czy to osobistych czy braku dalszego zainteresowania rysunkiem i historią sztuki do grupy tej przychodzili i z niej również odchodzili. Obecnie w warsztatach w grupie Rysunku i Malarstwa (można by było tak powiedzieć) uczestniczy stały 16-osobowy zespół.

Plenery malarskie to integralna część zajęć warsztatowych, jak również to spotkania słuchaczy skupione na rozwoju własnych umiejętności, wymianie doświadczeń i dialogu w obrębie sztuki.

Słuchacze tej grupy uczestniczyli w ramach ustalonych godzin warsztatowych, w kilku zajęciach plenerowych przeprowadzonych na terenie Sieradza.

I tak, w roku akademickim 2016/2017 zorganizowany został plener malarski na terenie parku Staromiejskiego, Muzeum Etnograficznego, na osiedlu Hetmańskim oraz w miejscowości Czartki k/Sieradza.

Ponadto dodatkowo nasi słuchacze uczestniczyli wspólnie ze Stowarzyszeniem Plastyków Amatorów w Łodzi, w 10-dniowym plenerze malarskim we Włyniu. Organizatorem pleneru, do którego udziału zaproszona została grupa Rysunku i Malarstwa, było Miasto i Gmina Warta.

Nie bez znaczenia jest też, by każda kolejna edycja pleneru przeprowadzona była w miejscu urokliwym, inspirującym, wyzwalającym twórcze pomysły a także integrującym grupę. Stąd też do przeprowadzenia następnego pleneru wybrano wyjątkowo urokliwe i inspirujące miejsca, by możliwym było realizowanie swoich marzeń i pasji.

Na zakończenie, więc roku akademickiego 2016/2017 – 10-ciu słuchaczy uczestniczyło w ośmiodniowym plenerze malarskim w nadmorskiej wiosce w dolinie otoczonej zalesionymi wzgórzami gór Ossa na terenie Grecji.

Od roku akademickiego 2017/2018 warsztaty dla grupy Rysunku i Malarstwa prowadzi artysta malarz/reżyser filmowy – Jolanta Janiak-Gawrych absolwent Wydziału Malarstwa ASP im. Jana Matejki w Krakowie i Wydziału Reżyserii Filmu Animowanego PWSTTViT im. Leona Schillera w Łodzi.

Zmiana wykładowcy to zmiana w sposobie oraz rytmie prowadzonych zajęć warsztatowych z zachowaniem już wypracowanych form oraz trybu pracy w pracowni oraz w plenerze.

Zajęcia z rysunku i malarstwa prowadzone są w niezwykle dynamiczny sposób z analizą i opisaniem powstałych na zajęciach prac malarskich i rysunków oraz z oceną i wyróżnieniem poszczególnych części obrazu, kompozycji i koloru.

W trakcie tworzenia obrazów uczestnicy zajęć poznają historię życia i twórczości wielkich malarzy z różnych opok, rodzaje kompozycji oraz rodzaje perspektywy, a także kolorystykę i światłocień.

Spotkania odbywają się w atmosferze poszanowania dla sztuki i choć sami długie lata wszyscy poświęcaliśmy na zgłębianie wiedzy z różnych, lecz zupełnie innych dziedzin, nie zrezygnowaliśmy z rysunku i malarstwa, które obecnie stało się w naszym życiu nową aktywnością.

Stąd też dla wszystkich z naszej grupy, wartością procesu tworzenia obrazu jest jego niepowtarzalność, możliwość wypowiedzi, która stanowi najbardziej osobisty przekaz widzenia otaczającej nas rzeczywistości.

Słuchacze tej grupy w roku akademickim 2017/2018 uczestniczyli w zajęciach plenerowych pod roboczą nazwą „poznaj swój powiat”.

I tak, przeprowadzone zostały jednodniowe plenery malarskie w lasach w Budzicznej oraz w Kliczkowie Małym, gdzie poznaliśmy historię miejscowości i osobliwościami przyrody tych terenów. Dwukrotnie zajęcia plenerowe przeprowadzone zostały także w krużgankach Klasztoru Sióstr Urszulanek w Sieradzu.

Ponadto zorganizowany został 8-dniowy plener malarski, w którym udział wzięło 11-tu naszych „malarzy”, na terenie Bułgarii w Słonecznym Brzegu i Nessebarze.

Rok akademicki 2017/2018 grupa zakończyła w bardzo miłej atmosferze, w goszczących już drugi raz słuchaczy naszej grupy, w bardzo gościnnych Czartkach k/Sieradza.

Tradycyjnie, jako końcowy efekt tworzenia naszych prac i podejmowanych działań organizacyjnych, na koniec każdego semestru prezentowane są prace wszystkich słuchaczy z grupy Rysunku i Malarstwa na wystawach zbiorowych.

Należy jednakże tutaj podkreślić, iż dwóch naszych słuchaczy prezentowało już swoje prace na wystawach indywidualnych, w tym w galerii Muzeum Miasta i Rzeki w Warcie oraz w galerii Teatru w Sieradzu.

Obecnie przygotowywana jest wystawa indywidualna trzeciego ze słuchaczy w galerii Muzeum Miasta i Rzeki w Warcie, której wernisaż odbędzie we wrześniu 2018 roku.

Opracowała: Wiesława Bocińska – starosta naszej sekcji