2019-01-28 Warta Muzeum – wystawa malarska Jadwigi Ruszkowskiej