SZLACHETNA PACZKA

Zobaczmy trudną sytuację, ale i możliwość jej zmiany…

W ramach SZLACHETNEJ PACZKI wybraliśmy
RODZINĘ PANA ARKADIUSZA z SYNEM (Rodzina z Sieradza).
Szczegółowych informacji w zakresie potrzeb udziela
sekretariat SUTW.

PROSIMY O WSPARCIE

2023.12.08 i 15 – wyjazd do term

Zapraszamy Słuchaczy SUTW

do Term w Poddębicach

wyjazd w dniu 08.12.2023 r. (piątek)
– o godz. 1000 (zatoczka przy PKS)
– koszt – 58 zł. – wpłata do 01.12.


do Term w Uniejowie

wyjazd w dniu 15.12.2023 r. (piątek)
– o godz. 1000 (zatoczka przy PKS)
– koszt – 70 zł. – wpłata do 08.12.

15.11.2023 r. w sieradzkim Muzeum, odbyły się warsztaty z papieroplastyki

15 listopada 2023 r. w sieradzkim Muzeum, odbyły się warsztaty z papieroplastyki. Wielobarwne kwiaty z bibuły stanowiły dekorację wnętrz sieradzkich wiejskich chałup. Umiejętność wykonywania rózg, kwiatów czy wianków z papieru i bibuły przez kobiety była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ozdoby wymieniano przed ważnymi świętami czy uroczystościami. Dziś uczestnikami zajęć była grupa z Sieradzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wszyscy wykonali przepiękne dekoracje w postaci wielobarwnych kwiatów, które zabrali do swoich domów. Słyszałam iż seniorzy pragną nauczyć ich wykonywania swoje wnuki. Zatem znów tradycja zostanie przekazana następnym pokoleniom, choć już po drewnianych chałupach nie ma śladu. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

Warsztaty z papieroplastyki dla grupy z Sieradzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku | Muzeum Okręgowe w Sieradzu (muzeum-sieradz.com.pl)

Konsultacje społeczne dotyczące Rady Seniorów Miasta Sieradza

Dzień dobry

Bardzo proszę o rozpowszechnienie  (zwłaszcza wśród osób najbardziej zainteresowanych) informacji o prowadzonych konsultacjach społecznych dotyczących Rady Seniorów Miasta Sieradza (tekst na dole, formularz konsultacyjny i projekt uchwały w załączniku).

Z wyrazami szacunku
Michał Sitarek

Prezydent Miasta Sieradza zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Sieradza i nadania jej statutu.

Celem konsultacji jest uzyskanie uwag, opinii i propozycji od stron zainteresowanych w tej sprawie, w tym od samych seniorów, organizacji pozarządowych, lokalnych władz oraz instytucji publicznych.
Konsultacje są prowadzone w terminie od 30 października do 10 listopada 2023 r.
Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi, propozycje i wnioski do projektu uchwały:
– osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, Biuro Obsługi Klienta,
– w formie elektronicznej (w wersji nieedytowalnej .pdf lub .jpg) przesłać na adres: promocja@umsieradz.pl.

Uwagi do projektu należy zgłaszać za pomocą formularza dostępnego na dole strony.

Projekt uchwały, jak i formularz dostępne są również w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradza
Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Michał Sitarek Kierownik Referat Promocji Urzędu Miasta Sieradza

– w sekretariacie SUTW znajduje się do wglądu projekt
„Statutu Rady Seniorów Miasta Sieradza w Sieradzu” oraz druk
pisma w celu wyrażenia opinii na temat projektu uchwały
w sprawie powołania Rady oraz nadania jej Statutu.
Konsultacje są prowadzone w terminie od 30 X do 10 XI 2023 r.