Cykl szkoleniowo – doradczy „Niezbędnik Aktywnego Obywatela – zarządzanie organizacją pozarządową (aspekty prawne)” 17-19.07.2024 r.

Szanowni Państwo,

Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego w porozumieniu z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW realizuje wyjątkowe przedsięwzięcie pn. Obywatelski Uniwersytet Ludowy sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.  Jest to nowatorski projekt obejmujący szereg działań szkoleniowych i doradczych z uwzględnieniem wdrażania grundtvigiańskiej koncepcji edukacji.

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w cyklu szkoleniowo – doradczym
„Niezbędnik Aktywnego Obywatela – zarządzanie organizacją pozarządową (aspekty prawne)” obejmującym 21 godzin lekcyjnych zajęć warsztatowych rozłożonych na 3 dni w terminie

17-19 lipca 2024r.

TEMATYKA:

 • statut stowarzyszenia – jak uczynić go narzędziem ułatwiającym zarządzanie organizacją,
 • organy stowarzyszenia – walne zebranie, zarząd, komisja rewizyjna – kompetencje i zasady działania,
 • sprawozdawczość roczna w organizacji pozarządowej krok po kroku – sprawozdanie merytoryczne i finansowe, zasady przygotowania, przyjmowania i zatwierdzania sprawozdań,
 • Portal Rejestrów Sądowych – jak działa elektroniczna platforma do kontaktów z Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – jak zgłosić podmiot/jak dokonać korekty?
 • dokumentowanie prac organów wewnętrznych organizacji – dobre praktyki
 • zatrudnianie w organizacji pozarządowej – umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę – podobieństwa i różnice, dokumentowanie procesu zawarcia i realizacji umowy, jak dobrać umowę najbardziej właściwą do wykonania określonej pracy, wzory umów.

MIEJSCE:

Szkolenie wraz z zakwaterowaniem – Hotel FOLKOWY ZAKĄTEK – KOMFORTOWE NOCLEGI. Podegrodzie 210A, 33-386 Podegrodzie (pokoje klimatyzowane, standard ***).

Organizator zapewnia BEZPŁATNIE uczestnikom zajęć: 2 noclegi, 3-dniowe wyżywienie wraz z przerwami kawowymi w trakcie zajęć, parking oraz materiały dydaktyczne.

Koszty dojazdu uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Rozpoczęcie zajęć: godz. 1200 w dniu 17 lipca 2024r. – planowane zakończeni ok. godz. 1200 w dniu 19 lipca 2024r.

UCZESTNICY:

Zajęcia adresowane są do np.: członków stowarzyszeń, członków i  kandydatów na członków organów wewnętrznych stowarzyszeń (zarządu, komisji rewizyjnej, rady fundacji), osób chcących założyć
organizację pozarządową.

UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszeń można dokonywać mailowo na adres: fundacja@eiro.pl poprzez przesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik do maila) zawierającego następujące dane:

 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę urodzenia uczestnika,
 • adres zamieszkania uczestnika,
 • nr telefonu osoby zgłaszanej (i adres email – jeśli dana osoba posiada),
 • nazwę organizacji/rady seniorów (jeśli dotyczy).

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zostaną zgłoszone i poinformowane przez organizatora o zakwalifikowaniu się. Z uwagi na duże zainteresowanie warsztatami oraz ograniczoną liczbę miejsc zachęcamy do szybkiego dokonywania zgłoszeń.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO DNIA  11 lipca 2024 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Z pozdrowieniami
Zespół Fundacji EIRO oraz Obywatelskiego Uniwersytetu Ludowego

Tel. 696 952 016

2024-06-27 – wykład „Za bramą domu życia”

27 czerwca o godz. 1600 w sali Biblioteki Powiatowej  p. Katarzyna Tośta poprowadzi wykład „Za bramą „domu życia”. Żydowska sztuka sepulkralna. Symbolika i formy żydowskiej sztuki nagrobnej” wzbogacony bogato ilustrowaną prezentację.

Prelekcję poprzedzi wprowadzeniem do projektu „ETNO re:WITALIZACJE 3.0” wraz z prezentacją, by omówić co będzie czekało uczestników i jaki charakter przyjmą kolejne zajęcia.

2024-06-06 – spotkanie z księdzem kościoła greko-katolickiego Wasilijem Berkytą

W ramach projektu ETNO re:WITALIZACJE 3.0 gościliśmy księdza Wasyla Berkytę, administratora Parafii Greckokatolickiej w Łodzi, który w interesujący sposób przedstawił Bogactwo tradycji kościoła prawosławnego (i innych kościołów wschodnich).

Natomiast w dniu 13 czerwca br. (najbliższy czwartek) o godz.1600 w ramach wspomnianego projektu zapraszamy na spotkanie

z Janem Cieślarem, biskupem Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, który przybliży temat Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i ewangelicyzmu regionu łódzkiego .

Spotkanie odbędzie się w sali Biblioteki Powiatowej w Sieradzu.

http://sutwsieradz.pl/rl_gallery/berkyta-wasilij/ ‎

2024-05-29 – Warsztaty Literackie z Gośćmi

W dniu 29 maja 2024 r. gośćmi Warsztatów Literackich byli Pan Piotr Spottek w towarzystwie sieradzkiej poetki Marii Duszki. Pan Piotr od wielu lat prowadzi audycje radiowe. Ostatnio w Radiu Islanders prezentuje piosenkę polską w programie POD WIELKIM DACHEM NIEBA .
Z twórcami piosenek i wykonawcami przeprowadza ciekawe rozmowy.

Słuchaczom Uniwersytetu opowiadał o swojej niezwykle interesującej pracy.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.
Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i przybliżenie nam pracy radiowca.

2024-06-14 – Termy w Poddębicach

Zapraszamy Słuchaczy SUTW

do Term w Poddębicach (3 godz.).
Wyjazd w dniu 14 czerwca 2024 r. (piątek) o godz. 1000 (zatoczka przy PKS).

 • Koszt – 67 zł.

Zapisy i wpłaty w sekretariacie SUTW do dnia 3 czerwca 2024 r.

2024-05-27 – Wydarzenia w klubie Retro w roku 2023/24

Wydarzenia w klubie Retro w roku 2023/24

Kolejny rok opiekunem klubu w imieniu SUTW jest Helena Małek a w imieniu Biblioteki Powiatowej jest Joanna Maksajda.

  Najczęściej graliśmy w gry planszowe, szachy, rozwiązywaliśmy zadania szaradziarskie, były turnieje z nagrodami, spotkania tematyczne. Było sympatycznie na spotkaniu z Anną Wewersowicz  o turniejach szachowych i brydżowych, z Lucją Bobrowską o rodzinie pszczelej i miodzie. Spotkanie Wielkanocne odbyło się z grupą warsztatów literackich.

  Zajęcia w klubie Retro będą kontynuowane w przyszłym roku, zapraszamy wszystkich słuchaczy SUTW.

2024-05-24 – Projekt pn. „ETNO re:WITALIZACJE”

Terminy spotkań w czerwcu:

6.06.2024 r. (czwartek), godz. 16 – Wasilij Berkyta

13.06.2024 r. (czwartek), godz. 16 – Jan Cieślar

27.06.2024 r. (czwartek), godz. 16 – Maciek Cholewiński

27.06.2024 r. (czwartek), godz. 16 –  Katarzyna Tośta

Projekt pn. „ETNO re:WITALIZACJE” realizowany jest przez Fundację Monumentum Iudaicum Lodzense dzięki dofinansowaniu przez Narodowe Centrum Kultury z Programu „EtnoPolska”.

Serdecznie pozdrawiam
Aleksandra Szychman

2024-05-15 – spotkanie studentów SUTW z pracownikami Biblioteki Pedagogicznej

W dniu 15. maja 2024. w ramach zajęć Warsztaty Literackie odbyło się spotkanie studentów SUTW z pracownikami Biblioteki Pedagogicznej. Panie mgr Elżbieta Kowalska i mgr Ewa Markiewicz opowiedziały o pracy biblioteki oraz wygłosiły prelekcję pt. „Biblioteka + książka = Terapeutyczna moc”. Spotkanie to odbyło się w czasie święta: „Tydzień Bibliotek”. Uczestnicy zapoznali się z ciekawymi „terapeutycznymi” dla tego wieku książkami. Wykonywali też kreatywne prace manualne. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i wesołej atmosferze! 

2024-05-20÷24 – powiatowa kampania społeczna pn. „Razem przeciw przemocy“

Dzień dobry,

serdecznie zapraszamy do udziału w powiatowej kampanii społecznej  pn. „Razem przeciw przemocy“, która będzie odbywać się w dniach od 20 maja do 24 maja na terenie Powiatu Sieradzkiego.

W imieniu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, Pani Krystyny Marcińczak przekazuję materiały graficzne celem dalszego wykorzystania.

Plakaty z planowanymi działaniami w postaci papierowej i broszury zostaną dostarczone do Państwa jednostek w tym tygodniu.

Podejmowanie działań przeciwdziałania przemocy domowej wynika z obowiązku realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Sieradzkim na lata 2023-2030. Organizatorami kampanii są: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sieradzu i w Warcie oraz Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu.

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości mieszkańców Powiatu Sieradzkiego na temat przemocy domowej (również przemocy rówieśniczej) i jej skutków, zapobieganie przemocy oraz rozpowszechnienie informacji na temat dostępnych form pomocy zarówno dla osób doświadczających przemocy jak i osób stosujących przemoc.

Jednocześnie przesyłamy zaproszenie dla wszystkich chętnych na wykład pt. „Rodzina wobec współczesnych wyzwań – jak być wydolnym wychowawczo w postmodernistycznym świecie”, który wygłosi dr hab. nauk społecznych Mariusz Z. Jędrzejko.

Na wykład prosimy Państwa o zgłoszenie pisemne osób chętnych (jedynie liczbowo) do 20 maja br. na adres: sekretariat@pcprsieradz

z pozdrowieniami
Jolanta Dobrowolska – specjalista pracy socjalnej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz