2024-02-14 i 21 – ucyfrowieni

Uwaga!

14 i 21 lutego 2024 r. o godz.930 w budynku po Politechnice odbędą się kolejne zajęcia z cyklu  Ucyfrowieni (kontynuacja zajęć z listopada ub. r.).

Zajęcia dla kolejnej grupy chętnych odbędą się w kwietniu.
O dokładnym terminie  poinformujemy.

2023.11.21 – warsztaty z obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i Internetu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w ramach
programu „ucyfrowani” przeprowadzi dla SUTW warsztaty
z obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i Internetu
.

Urząd Marszałkowski gwarantuje laptopy.

Liczba miejsc: 12 osób.
Czas trwania: od godz. 930 – 4 godziny lekcyjne z 30-miniutową przerwą.
Ilość spotkań: 4 – dwa w listopadzie tj. 21 (wtorek); 28 – następne terminy zostaną podane później.
Miejsce warsztatów: sala 202 II piętro po Politechnice.

Zapisy: w sekretariacie SUTW do 14 listopada 2023 r.