Ucyfrowieni SUTW na zajęciach

Dzień dobry!
Drodzy Ucyfrowieni

przesyłam na pamiątkę zdjęcie z ostatnich zajęć.

Z poważaniem Barbara Sludkowska 
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego Wydział Społeczeństwa Informacyjnego 
al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź
tel. +48/ 42 291 97 16, fax +48/ 42 663 37 13barbara.sludkowska@lodzkie.plas@lodzkie.pl
w_łódzkie_hł_pm-01