Konsultacje społeczne dotyczące Rady Seniorów Miasta Sieradza

Dzień dobry

Bardzo proszę o rozpowszechnienie  (zwłaszcza wśród osób najbardziej zainteresowanych) informacji o prowadzonych konsultacjach społecznych dotyczących Rady Seniorów Miasta Sieradza (tekst na dole, formularz konsultacyjny i projekt uchwały w załączniku).

Z wyrazami szacunku
Michał Sitarek

Prezydent Miasta Sieradza zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Sieradza i nadania jej statutu.

Celem konsultacji jest uzyskanie uwag, opinii i propozycji od stron zainteresowanych w tej sprawie, w tym od samych seniorów, organizacji pozarządowych, lokalnych władz oraz instytucji publicznych.
Konsultacje są prowadzone w terminie od 30 października do 10 listopada 2023 r.
Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi, propozycje i wnioski do projektu uchwały:
– osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, Biuro Obsługi Klienta,
– w formie elektronicznej (w wersji nieedytowalnej .pdf lub .jpg) przesłać na adres: promocja@umsieradz.pl.

Uwagi do projektu należy zgłaszać za pomocą formularza dostępnego na dole strony.

Projekt uchwały, jak i formularz dostępne są również w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradza
Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Michał Sitarek Kierownik Referat Promocji Urzędu Miasta Sieradza

– w sekretariacie SUTW znajduje się do wglądu projekt
„Statutu Rady Seniorów Miasta Sieradza w Sieradzu” oraz druk
pisma w celu wyrażenia opinii na temat projektu uchwały
w sprawie powołania Rady oraz nadania jej Statutu.
Konsultacje są prowadzone w terminie od 30 X do 10 XI 2023 r.