PLAN ZAJĘĆ SUTW 2021/2022 – semestr I

PLAN ZAJĘĆ SUTW 2021/2022 – semestr I
Poniedziałek
15.40 – 16.40 – zumba – B. Toboła – s. gimnastyczna MDK
17.45 – 19.15  – warsztaty wokalne – Renata Jabłońska MDK

Wtorek
10.00 – 11.00 – joga – Studio Relaks
13.00 – 14.30 – warsztaty literackie – A. Antoniewicz
13.00 – 14.30 – zajęcia informatyczne – M. Żywica       – s. 27 CKU
15.00 – 16.30 – zajęcia informatyczne – M. Sałaciński – s. 27 CKU

Środa
9.30   – 11.00 – język francuski – D. Szczepaniak – MDK
12.00 – 13.30 – język angielski – S. Ruta – MDK
14.15  – 15.45 – język angielski – M. Kaczmarek – MDK
16.00 – 17.30 – język niemiecki – M. Kaczmarek – MDK
18.00 – 19.00 – basen

Czwartek
10.00 – 11.30 – rysunek – D. Kuśmierczak-Skotnicka – MDK
11.00  – 12.30 – język włoski – P. Buczko – MDK
14.00 – 15.30 – język rosyjski – I. Jaśniak-Wielec – MDK
15.30 – 19.30 – brydż – J. Smus – MDK
18.00 – 19.00 – kręgle – Klub Prorock

Piątek
12.15 – 13.15 – gimnastyka – B. Toboła – s. gimnastyczna MDK
13.15 – 14.15 – gimnastyka – B. Toboła – s. gimnastyczna MDK
13.00 – 14.30 – język angielski – D. Banaś – MDK
16.00 – 17.30 – malarstwo – J. Janiak-Gawrych – s. 31 CKU

Do ustalenia termin: warsztatów literackich,

Uwaga!
– Opłata miesięczna za zajęcia JOGI wynosi 40 zł.

Plan zajęć SUTW w r. 2020/2021

PLAN ZAJĘĆ SUTW 2020/2021 – semestr I

PONIEDZIAŁEK
9.30 – 11.00 – język francuski– D. Szczepaniak –                      MDK, ul. 1000-lecia 3 (od 19.X. 2020r.)
10.00 – 12.00 – rysunek – D. Kuśmierczak-Skotnicka – s. 31 CKU (od 12.X), ul. Mickiewicza 4
17.00 – 18.00 – kręgle – Klub Prorock (od 12.X)
WTOREK
12.00 – 13.30 – zajęcia informatyczne – M. Żywica – s. 27  CKU (od 13.X – grupa najstarsza), ul. Mickiewicza 4
14.00 – 15.30 – język rosyjski – I. Jaśniak-Wielec –            MDK (od 13.X), ul. 1000-lecia 3 w godz. 14.00-15.30
16.00 – 20.00 – brydż – J. Smus – s. 30                                     CKU (od 13.X), ul. Mickiewicza 4

ŚRODA
9.00 – 11.00 – rysunek – D. Kuśmierczak-Skotnicka – s. 31    CKU (od 14.X), ul. Mickiewicza 4
18.00 – 19.00 – basen

CZWARTEK
10.00 – 11.30 – język włoski – P. Buczko – MDK (od 15.X), ul. 1000-lecia 3
11.30 – 13.00 – język włoski – P. Buczko – MDK (od 15.X), ul. 1000-lecia 3

PIĄTEK
10.00 – 11.30 – język angielski – D. Banaś             – MDK (od 16.X), ul. 1000-lecia 3
11.30 – 13.00 – język niemiecki – M. Kaczmarek – MDK (od 16.X), ul. 1000-lecia 3
13.30 – 15.00 – język angielski – M. Kaczmarek  – MDK (od 16.X), ul. 1000-lecia 3

Zajęcia informatyczne – grupa początkująca z ub. roku Pani Moniki Żywicy – zajęcia rozpoczną się w terminie późniejszym.
Zajęcia multimedialne grupa Pana Marcina Świniarskiego – zajęcia rozpoczną się w terminie późniejszym.
Zajęcia języka angielskiego Słuchaczy Pana P. Mazurka – w trakcie ustaleń terminu zajęć. Będą niebawem powiadomienia.
Joga, zumba, gimnastyka, szachy – zajęcia w terminie późniejszym.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ – 2 semestr 2019/2020

PLAN ZAJĘĆ SUTW 2019/2020 – semestr II
PONIEDZIAŁEK
11.00 – 12.30 – język włoski – P. Buczko s. 30 (grupa początkująca)
12.30 – 14.00 – język włoski – P. Buczko s. 30 (grupa średniozaawansowana)
14.00 – 15.30 – język rosyjski – I. Jaśniak-Wielec s. 30
WTOREK
9.00 – 10.30 – język angielski – M. Kaczmarek s. 30 (gr. początkująca)
12.45 – 14.15 – język niemiecki – M. Kaczmarek s. 30
11.00 – 12.00 – joga – Studio Relaks
16.00 ˜– 20.00 – brydż – J. Smus s. 30
ŚRODA
10.00 – 11.30 – język angielski – P. Mazurek s. 30
10.00 – 11.30 – rysunek – D. Kuśmierczak-Skotnicka s. 40
11.30 – 13.00 – język francuski – D. Szurek s. 34
16.00 –17.00 – zumba – Fitness Club FORMA
18.00 – 19.00 – basen
CZWARTEK
9.00 – 10.00 – gimnastyka usprawniająca – G. Kruczek – SDK
11.00 – 12.30 – zajęcia informatyczne – M. Żywica s. 27(grupa początkująca)
11.00 – 12.30 – język angielski – P. Mazurek s. 30
12.30 – 14.00 – zajęcia informatyczne – M. Żywica s. 27
PIĄTEK
9.00 – 10.30 – zajęcia multimedialne – M. Świniarski – s. 37
11.00 – 12.30 – język angielski – P. Mazurek s. 30
14.00 – 15.30 – język angielski – D. Banaś s. 30
16.00 – 17.30 – malarstwo – Z. Gawrych s. 40

 HARMONOGRAM ZAJĘĆ  –  II semestr r. szk. 2019/2020  01.02.2020 r.– 30.06.2020 r.

JĘZYKI OBCE

Język włoski – Paula Buczko        (sala 30)
poniedziałek g. 11.00 -12.30
 g. 12.30 -14.00II  –  3, 10, 17, 24
III –  2,   9, 16, 23, 30
IV –  6, 20, 27
V –  4, 11, 18, 25
VI –  1,   8, 15
Język rosyjski – Irena Jaśniak-Wielec
(sala 30)
poniedziałek  g. 14.00-15.30II –  3, 10, 17, 24
III –  2,  9, 16, 23, 30
IV –  6, 20, 27
V –  4,  11, 18, 25
VI –  1,   8, 15
Język angielski – Paweł Mazurek  (sala 30)
środa – g. 10.00 – 11.30
II – 5, 12, 19, 26III – 4, 11, 18, 25
IV – 1,   8, 15, 22, 29
V – 6, 13, 20, 27
VI – 3, 10, 17
Język angielski – Paweł Mazurek    (sala 30)
czwartek – g. 11.00 – 12.30
II –  6, 13, 20, 27
III –  5, 12, 19, 26
IV –  2, 16, 23, 30
V –  7, 14, 21, 28
VI –  4, 18
Język angielski – Paweł Mazurek  (sala 30)
piątek – g. 11.00 – 12.30
II – 7, 14, 21, 28III – 6, 13, 20, 27
IV – 3, 17, 24
V – 8, 15, 22, 29
VI –   5, 19
Język angielski – Dariusz Banaś     (sala 30)
piątek – godzina ustalenia na bieżąco
II – 7, 14, 21, 28
III – 6, 13, 20, 27
IV – 3, 17, 24
V – 8, 15, 22, 29
VI –  5, 19
Język francuski – Dominika Szurek(sala34)
środa – g. 11.30 – 13.00
II – 5, 12, 19, 26III – 4, 11, 18, 25
IV – 1,  8, 15, 22, 29
V – 6, 13, 20, 27
VI – 3, 10, 17

Język niemiecki – M.Kaczmarek  (sala 30)
wtorek – g. 12.45 – 13.15
  II – 11, 18, 25
III –   3, 10, 17, 24, 31
IV –   7,  21, 28
V –   5, 12, 19,  26
VI –   2,   9, 16
Język angielski – Monika Kaczmarek
(sala 30)
wtorek – godz. 9.00 -10.30
II – 4, 11, 18, 25III – 3, 10, 17, 24, 31
IV – 7 ,21, 28
V – 5, 12, 19, 26
VI – 2,   9, 16
 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Informatyka- Monika Żywica     (sala 27)
czwartek – g. 12.00 – 13.30 (kontynuacja)
g. 10.30 – 12.00    (grupa od 17.10)
  II –  13, 20, 27 III –    5, 12, 19, 26
IV –    2, 16, 23, 30
V –    7, 14, 21, 28
VI –    4, 18
Zajęcia multimedialne– Marcin Świniarski (sala 37)
piątek – g. 9.00 –10 .30
  II –  14, 21, 28
III –    6, 13, 20, 27
IV –    3, 17, 24
V –    8, 15, 22, 29
VI –    5, 19

RYSUNEK                                  MALARSTWO

Rysunek
Dorota Kuśmierczak-Skotnicka
środa godz. 10.00- 11.30            (sala 31)
I – 15, 22, 29
II –   5, 12, 19

III –   4. 11, 18, 25
IV – 16, 22,
 V – 6, 13, 20, 27
VI – 3, 10
Malarstwo
Zbigniew Gawrych
piątek godz.16.00-17.30        (sala 31)
  I –  17, 31
II –    7, 14, 21, 28
III –    6, 13, 20, 27
IV – 17, 24
 V –   8, 15, 22, 29
VI –   5, 12

Brydż – Jerzy Smus
wtorek – g. 16.00 – 20.00      (sala 30)

II – 4, 11, 18, 25
III – 3, 10, 17, 24, 31
IV – 7, 21, 28
V – 5, 12, 19, 26
VI – 2,   9, 16

JOGA    ZUMBA       GIMNASTYKA

Joga – Studio RELAKS
wtorek– g. 11.00  – 12.00 II – 4, 11, 18, 25
III – 3, 10, 17, 24, 31
Zumba – Fitness Club FORMA
środa– g. 16.00 – 17.00II – 5, 12, 19, 26
III – 4, 11, 18, 25
Gimnastyka usprawniająca – SDKul Aleja Pokoju
czwartek – g. 9.00-10.00II –  6, 13, 20, 27
III –  5, 12, 19, 26
IV – 2,   9, 16, 23, 30
V – 7, 14, 21, 28
 

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ – I semestr 2019/2020

PLAN ZAJĘĆ SUTW 2019/2020 – semestr I

PONIEDZIAŁEK
12.00 – 13.30 – język włoski – P. Buczko s. 30
14.00 – 15.30 – język rosyjski – I. Jaśniak-Wielec s. 30
WTOREK
9.00   – 10.30 – język angielski – M. Kaczmarek s. 30 (grupa początkująca)
16.00 – 20.00 – brydż – J. Smus s. 30
11.00 – 12.00 – joga – Studio Relaks
ŚRODA
10.00 – 11.30 – język angielski – P. Mazurek s. 30
10.00 – 11.30 – rysunek – D. Kuśmierczak-Skotnicka s.30
11.30 – 13.00 – język francuski – D. Szurek s. 34
16.00 –17.00 – zumba – Fitness Club FORMA
CZWARTEK
9.00   – 10.00 – gimnastyka usprawniająca – G. Kruczek – SDK
10.30 – 12.00 – zajęcia informatyczne – M. Żywica s. 27 (grupa początkująca)
11.00 – 12.30 – język angielski – P. Mazurek s. 30
12.00 – 13.30 – zajęcia informatyczne – M. Żywica s. 27
PIĄTEK
9.00  – 10.30 – zajęcia multimedialne – M. Świniarski – s. 37
11.00 – 12.30 – język angielski – P. Mazurek s. 30
15.00 – 16.30 – język angielski – D. Banaś s. 30 (styczeń godz. 14.30 – 16.00)
16.00 – 17.30 – malarstwo – Z. Gawrych s. 40
SOBOTA
11.30 – 13.00 – język niemiecki – L. Pawlik – s. 30

HARMONOGRAM ZAJĘĆ  –  I semestr 2019/2020  01.10.2019r.-31.01.2020r.

JĘZYKI OBCE

Język włoski Paula Buczko  (sala 30)
poniedziałek g. 12.00 – 13.30

X   –   7, 14, 21, 28
XI  –   4, 18, 25
XII –   2,   9, 16
I    – 13, 27

Język angielski Paweł Mazurek   (sala 30)
środa – g. 10.00 – 11.30

X   – 9, 16, 23, 30
XI  – 6, 13, 20, 27
XII – 4, 11, 18
I    – 8, 15, 29

Język angielski Paweł Mazurek  (sala 30)
czwartek – g. 11.00 – 12.30

X  – 10, 17, 24
XI –   7, 14, 21, 28
XII –  5, 12, 19
I    –   2,   9, 16, 30

Język angielski Paweł Mazurek  (sala 30)
piątek – g. 11.00 – 12.30

X  – 4, 11, 18, 25
XI  – 8, 15, 22, 29
XII – 6, 13, 20
I    – 3, 10, 17, 31

Język angielski Dariusz Banaś  (sala 30)
piątek – g. 15.00 – 16.30 (w zależności od miesiąca)

X  – 4, 11, 18, 25
XI – 8 , 15, 22, 29
XII – 6, 13, 20
I    – 3, 10, 17, 31 godz. 14.30

Język angielski Monika Kaczmarek  (sala 30) (grupa początkująca)
wtorek – g. 9.00 – 10.30 (w zależności od miesiąca)

X  – 15, 22, 29
XI – 5 , 12, 19, 26
XII – 3, 10, 17
I    – 7, 14, 28

Język francuski Dominika Szurek  (sala 34)
środa – g. 11.30 – 13.00

X   – 9, 16, 23, 30
XI  – 6, 13, 20, 27
XII – 4, 11, 18
I    – 8, 15, 29

Język rosyjski Irena Jaśniak-Wielec   (sala 30)
poniedziałek  g. 14.00 – 15.30

X  – 7, 14, 21, 28
XI – 4, 18, 25
XII – 2, 9, 16
I    – 13, 27

Język niemiecki Lidia Pawlik  (sala 30)
sobota w godz. 11.30 – 13.00

X – 5, 12, 19, 26
XI – 9, 16, 23, 30
XII – 7, 14
I    – 4, 11

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Informatyka Monika Żywica  (sala 27)
czwartek – godz. 12.00 – 13.30 (kontynuacja)
godz. 10.30 – 12.00 (nowa grupa od 17 października)

X  – 10, 17, 24
XI –   7, 14, 21, 28
XII –   5, 12, 19
I    –   2,   9, 16, 30

Zajęcia multimedialne Marcin Świniarski (sala 37)
piątek – g. 9.90 –10.30

X  – 4, 11, 18, 25
XI – 8, 15, 22, 29
XII – 6, 13, 20
I    – 3, 10, 17, 31

BRYDŻ

Brydż Jerzy Smus
wtorek – g. 16.00 – 20.00      (sala 30)
X  –   8, 15, 22, 29
XI –  5, 12, 19, 26
XII – 3, 10, 17
I    –    7, 14, 28

JOGA, ZUMBA, GIMNASTYKA

JogaStudio RELAKS
wtorek – godz. 11.00 – 12.00

X  –  8, 15, 22, 29
XI –  5, 12, 19, 26
XII – 3, 10, 17

ZumbaFitnes Club FORMA
środa – godz. 16.00 – 17.00

X  –  9, 16, 23, 30

Gimnastyka usprawniająca SDK, Aleja Pokoju
czwartek – godz. 9.00 – 10.00

X   – 17, 24
XI  –   7, 14, 21, 28
XII –   5, 12, 19
I    –    2,   9, 16, 23, 30

RYSUNEK  –  MALARSTWO

HARMONOGRAM ZAJĘĆ – II semestr 2018/2019

HARMONOGRAM ZAJĘĆ – II semestr 2018/2019 od 1.02.2019 r. do 15.06.2019 r.

JĘZYKI OBCE

Język włoski – Kamila Kubisiak            (sala 30)
sobota – g.10.00 – 11.30     sobota g.11.30 – 13.00

Luty – 2,9
Marzec – 2,9,16,23,30
Kwiecień – 6,13,27
Maj -11,18,25
Czerwiec – 1,8,15

Język rosyjski – Irena Jaśniak-Wielec   (sala 30)
poniedziałek  g. 14.00-15.30

Luty – 4,25
Marzec – 4,11,18,25
Kwiecień – 1,8,15,29
Maj – 6,13,20,27
Czerwiec – 3,10

Język angielski – Paweł Mazurek         (sala 30)
środa – g. 10.30 – 12.00

Luty – 6,27
Marzec – 6,13,20,27
Kwiecień – 3,10,17,24
Maj – 15,22,29
Czerwiec – 5,12

Język angielski – Paweł Mazurek           (sala 30)
czwartek – g. 11.00 – 12.30

Luty – 7,28
Marzec – 7,14,21,28
Kwiecień – 4,11,25
Maj – 9,16,23,30
Czerwiec -6,13

Język angielski – Paweł Mazurek         (sala 30)
piątek – g. 11.00 – 12.30

Luty – 1,8
Marzec – 1,8,15,22,29
Kwiecień – 5,12,26
Maj – 10,17,24,31
Czerwiec – 7,14

Język angielski – Dariusz Banaś             (sala 30)
piątek – g. 12.30 – 14.00 (w zależności od miesiąca)

Luty – 1,8
Marzec – 1,8,15,22,29
Kwiecień – 5,12,26
Maj – 10,17,24,31
Czerwiec – 7,14

Język francuski – Dominika Szurek      (sala 30)
środa – g. 12.00 – 13.30

Luty – 6,27
Marzec – 6,13,20,27
Kwiecień – 3,10,17,24
Maj – 15,22,29
Czerwiec – 5,12

Język niemiecki – Lidia Pawlik                (sala 34)
środa – g. 13.00 – 14.30

Luty – 6,27
Marzec – 6,13,20,27
Kwiecień – 3,10,17,24
Maj – 15,22,29
Czerwiec – 5,12

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Informatyka- Monika Kruszyńska       (sala 37)
poniedziałek – g. 8.00 – 9.30

Luty – 4,25
Marzec – 4,11,18,25
Kwiecień – 1,8,15,29
Maj – 13,20,27
Czerwiec – 3,10

Informatyka – Monika Kruszyńska       (sala 37)
środa – g. 8.00 – 9.30

Luty – 6,27
Marzec – 6,13,20,27
Kwiecień – 3,10,17,24
Maj – 15,22,29
Czerwiec – 5,12

Informatyka- Monika Żywica               (sala 37)
czwartek – g. 14.45 – 16.15

Luty – 7,28
Marzec – 7,14,21,28
Kwiecień – 4,11,25
Maj – 9,16,23,30
Czerwiec -6,13

RYSUNEK i MALARSTWO

Rysunek i malarstwo – Jolanta Janiak-Gawrych
środa – g. 11.00 – 13.00                 (sala 40)

Luty – 6
Marzec – 6,13,20 i 27°
Kwiecień – 3,10
Maj – 8,15,22
Czerwiec – 5,12,19

° – dodatkowe zajęcia w związku ze zmniejszoną  liczbą zajęć w kwietniu Rysunek i malarstwo –Jolanta Janiak-Gawrych
piątek – g.16.00 -18.00                   (sala 40)

Luty – 1,8
Marzec – 1,8,15 i 29°
Kwiecień – 5,12
Maj – 10,17,24
Czerwiec – 7,14,21

BRYDŻ

Brydż – Jerzy Smus               (sala 30)
czwartek – g. 16.00 – 20.00

Luty – 7,28
Marzec – 7,14,21,28
Kwiecień – 4,11,25
Maj – 9,16,23,30
Czerwiec -6,13

Joga – Studio RELAKS
poniedziałek – g. 11.00 – 12.10

Luty – 4,11,18,25
Marzec – 4,11,18,25
Kwiecień – 1,8,15,29
Maj – 6,13,20,27
Czerwiec – 3,10,17,24

Zumba – Fitness Club FORMA
wtorek – g. 17.00 – 18.00

Luty – 5,12,19,26
Marzec – 5,12,19,26
Kwiecień – 2,9,16,23,30
Maj – 7,14,21,28
Czerwiec – 4,11,18,24

Taniec Towarzyski – Szkoła Tańca Katarzyny Kałuziak
środa – g. 16.00 – 17.00

Luty –         6, 13, 20, 27
Marzec –   6, 13, 20, 27
Kwiecień – 3, 10, 17, 24
Maj –          8, 15, 22, 29
Czerwiec – 5, 12, 26

od 14.03.2019 r. WARSZTATY LITERACKIE – Alicja Antoniewicz
każdy czwartek od godz. 10.00.

PLAN ZAJĘĆ SUTW 2018/2019 – II semestr (od 1 lutego 2019 r.)

PONIEDZIAŁEK
08.00 – 09.30 – zajęcia komputerowe – M. Kruszyńska s.37
14.00 – 15.30 – język rosyjski – I. Jaśniak-Wielec s. 30
11.00 – 12.10 – joga (Studio Relaks)
WTOREK
17.00 – 18.00 – zumba (Fitness Club FORMA)
ŚRODA
08.00 – 09.30 – zajęcia komputerowe – M. Kruszyńska s. 37
10.30 – 12.00 – język angielski – P. Mazurek s. 30
11.00 – 13.00 – rysunek i malarstwo –J. Janiak-Gawrych s.40 ( w dniu 6.02.)
12.00 – 13.30 – język francuski – D. Szurek s. 30
13.00 – 14.30 – język niemiecki – L. Pawlik s. 34
16.00 – 17.00 – kurs tańca towarzyskiego (ul. Polna 6)
CZWARTEK
11.00 – 12.30 – język angielski – P. Mazurek s. 30
14.45 – 16.15 – zajęcia komputerowe – M. Żywica s. 37
16.00 – 20.00 – brydż – J. Smus – s. 30
PIĄTEK
11.00 – 12.30 – język angielski – P. Mazurek s. 30
12.30 – 14.00 – język angielski – D. Banaś s. 30
16.00 – 18.00 – rysunek i malarstwo – J. Janiak-Gawrych s. 40
SOBOTA
10.00 – 11.30 – język włoski – K. Kubisiak s. 30
11.30 – 13.00 – język włoski – K.Kubisiak s. 30