Plan zajęć SUTW w r. 2020/2021

PLAN ZAJĘĆ SUTW 2020/2021 – semestr I

PONIEDZIAŁEK
9.30 – 11.00 – język francuski– D. Szczepaniak –                      MDK, ul. 1000-lecia 3 (od 19.X. 2020r.)
10.00 – 12.00 – rysunek – D. Kuśmierczak-Skotnicka – s. 31 CKU (od 12.X), ul. Mickiewicza 4
17.00 – 18.00 – kręgle – Klub Prorock (od 12.X)
WTOREK
12.00 – 13.30 – zajęcia informatyczne – M. Żywica – s. 27  CKU (od 13.X – grupa najstarsza), ul. Mickiewicza 4
14.00 – 15.30 – język rosyjski – I. Jaśniak-Wielec –            MDK (od 13.X), ul. 1000-lecia 3 w godz. 14.00-15.30
16.00 – 20.00 – brydż – J. Smus – s. 30                                     CKU (od 13.X), ul. Mickiewicza 4

ŚRODA
9.00 – 11.00 – rysunek – D. Kuśmierczak-Skotnicka – s. 31    CKU (od 14.X), ul. Mickiewicza 4
18.00 – 19.00 – basen

CZWARTEK
10.00 – 11.30 – język włoski – P. Buczko – MDK (od 15.X), ul. 1000-lecia 3
11.30 – 13.00 – język włoski – P. Buczko – MDK (od 15.X), ul. 1000-lecia 3

PIĄTEK
10.00 – 11.30 – język angielski – D. Banaś             – MDK (od 16.X), ul. 1000-lecia 3
11.30 – 13.00 – język niemiecki – M. Kaczmarek – MDK (od 16.X), ul. 1000-lecia 3
13.30 – 15.00 – język angielski – M. Kaczmarek  – MDK (od 16.X), ul. 1000-lecia 3

Zajęcia informatyczne – grupa początkująca z ub. roku Pani Moniki Żywicy – zajęcia rozpoczną się w terminie późniejszym.
Zajęcia multimedialne grupa Pana Marcina Świniarskiego – zajęcia rozpoczną się w terminie późniejszym.
Zajęcia języka angielskiego Słuchaczy Pana P. Mazurka – w trakcie ustaleń terminu zajęć. Będą niebawem powiadomienia.
Joga, zumba, gimnastyka, szachy – zajęcia w terminie późniejszym.