Spotkanie z Zarządem UTW ze Zduńskiej Woli

W dniu 2 lipca br. odbyło się spotkanie Zarządu SUTW i nowego zarządu UTW w Zduńskiej Woli.
Celem spotkania była wymiana doświadczeń. Ustalono kierunki Współpracy oraz propozycje organizacji wspólnych działań w nowym roku akademickim. Spotkania będą kontynuowane.