Sieradzki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Budynek Centrum Kształcenia Ustawicznego
Sieradz, ul. Mickiewicza 4,
pokój 6, tel. 43 822 10 12 wew. 22.