Sieradzki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Budynek Centrum Kształcenia Ustawicznego
Sieradz, ul. Mickiewicza 4, pokój 6,

Tel. 43 822 10 12 wewn. 22; 691 447 665

e-mail: sutw@ckusieradz.pl