2024-06-13 – z Janem Cieślarem, biskupem Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

W dniu 13 czerwca br. (czwartek) o godz.1600 odbyło się ciekawe spotkanie z Janem Cieślarem, biskupem Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, który przybliżył temat Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i ewangelicyzmu regionu łódzkiego.