Cykl szkoleniowo – doradczy „Niezbędnik Aktywnego Obywatela – zarządzanie organizacją pozarządową (aspekty prawne)” 17-19.07.2024 r.

Szanowni Państwo,

Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego w porozumieniu z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW realizuje wyjątkowe przedsięwzięcie pn. Obywatelski Uniwersytet Ludowy sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.  Jest to nowatorski projekt obejmujący szereg działań szkoleniowych i doradczych z uwzględnieniem wdrażania grundtvigiańskiej koncepcji edukacji.

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w cyklu szkoleniowo – doradczym
„Niezbędnik Aktywnego Obywatela – zarządzanie organizacją pozarządową (aspekty prawne)” obejmującym 21 godzin lekcyjnych zajęć warsztatowych rozłożonych na 3 dni w terminie

17-19 lipca 2024r.

TEMATYKA:

 • statut stowarzyszenia – jak uczynić go narzędziem ułatwiającym zarządzanie organizacją,
 • organy stowarzyszenia – walne zebranie, zarząd, komisja rewizyjna – kompetencje i zasady działania,
 • sprawozdawczość roczna w organizacji pozarządowej krok po kroku – sprawozdanie merytoryczne i finansowe, zasady przygotowania, przyjmowania i zatwierdzania sprawozdań,
 • Portal Rejestrów Sądowych – jak działa elektroniczna platforma do kontaktów z Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – jak zgłosić podmiot/jak dokonać korekty?
 • dokumentowanie prac organów wewnętrznych organizacji – dobre praktyki
 • zatrudnianie w organizacji pozarządowej – umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę – podobieństwa i różnice, dokumentowanie procesu zawarcia i realizacji umowy, jak dobrać umowę najbardziej właściwą do wykonania określonej pracy, wzory umów.

MIEJSCE:

Szkolenie wraz z zakwaterowaniem – Hotel FOLKOWY ZAKĄTEK – KOMFORTOWE NOCLEGI. Podegrodzie 210A, 33-386 Podegrodzie (pokoje klimatyzowane, standard ***).

Organizator zapewnia BEZPŁATNIE uczestnikom zajęć: 2 noclegi, 3-dniowe wyżywienie wraz z przerwami kawowymi w trakcie zajęć, parking oraz materiały dydaktyczne.

Koszty dojazdu uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Rozpoczęcie zajęć: godz. 1200 w dniu 17 lipca 2024r. – planowane zakończeni ok. godz. 1200 w dniu 19 lipca 2024r.

UCZESTNICY:

Zajęcia adresowane są do np.: członków stowarzyszeń, członków i  kandydatów na członków organów wewnętrznych stowarzyszeń (zarządu, komisji rewizyjnej, rady fundacji), osób chcących założyć
organizację pozarządową.

UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszeń można dokonywać mailowo na adres: fundacja@eiro.pl poprzez przesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik do maila) zawierającego następujące dane:

 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę urodzenia uczestnika,
 • adres zamieszkania uczestnika,
 • nr telefonu osoby zgłaszanej (i adres email – jeśli dana osoba posiada),
 • nazwę organizacji/rady seniorów (jeśli dotyczy).

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zostaną zgłoszone i poinformowane przez organizatora o zakwalifikowaniu się. Z uwagi na duże zainteresowanie warsztatami oraz ograniczoną liczbę miejsc zachęcamy do szybkiego dokonywania zgłoszeń.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO DNIA  11 lipca 2024 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Z pozdrowieniami
Zespół Fundacji EIRO oraz Obywatelskiego Uniwersytetu Ludowego

Tel. 696 952 016

2024-06-27 – wykład „Za bramą domu życia”

27 czerwca o godz. 1600 w sali Biblioteki Powiatowej  p. Katarzyna Tośta poprowadzi wykład „Za bramą „domu życia”. Żydowska sztuka sepulkralna. Symbolika i formy żydowskiej sztuki nagrobnej” wzbogacony bogato ilustrowaną prezentację.

Prelekcję poprzedzi wprowadzeniem do projektu „ETNO re:WITALIZACJE 3.0” wraz z prezentacją, by omówić co będzie czekało uczestników i jaki charakter przyjmą kolejne zajęcia.

2024-06-14 – Termy w Poddębicach

Zapraszamy Słuchaczy SUTW

do Term w Poddębicach (3 godz.).
Wyjazd w dniu 14 czerwca 2024 r. (piątek) o godz. 1000 (zatoczka przy PKS).

 • Koszt – 67 zł.

Zapisy i wpłaty w sekretariacie SUTW do dnia 3 czerwca 2024 r.

2024-05-24 – Projekt pn. „ETNO re:WITALIZACJE”

Terminy spotkań w czerwcu:

6.06.2024 r. (czwartek), godz. 16 – Wasilij Berkyta

13.06.2024 r. (czwartek), godz. 16 – Jan Cieślar

27.06.2024 r. (czwartek), godz. 16 – Maciek Cholewiński

27.06.2024 r. (czwartek), godz. 16 –  Katarzyna Tośta

Projekt pn. „ETNO re:WITALIZACJE” realizowany jest przez Fundację Monumentum Iudaicum Lodzense dzięki dofinansowaniu przez Narodowe Centrum Kultury z Programu „EtnoPolska”.

Serdecznie pozdrawiam
Aleksandra Szychman

2024-05-20÷24 – powiatowa kampania społeczna pn. „Razem przeciw przemocy“

Dzień dobry,

serdecznie zapraszamy do udziału w powiatowej kampanii społecznej  pn. „Razem przeciw przemocy“, która będzie odbywać się w dniach od 20 maja do 24 maja na terenie Powiatu Sieradzkiego.

W imieniu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, Pani Krystyny Marcińczak przekazuję materiały graficzne celem dalszego wykorzystania.

Plakaty z planowanymi działaniami w postaci papierowej i broszury zostaną dostarczone do Państwa jednostek w tym tygodniu.

Podejmowanie działań przeciwdziałania przemocy domowej wynika z obowiązku realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Sieradzkim na lata 2023-2030. Organizatorami kampanii są: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sieradzu i w Warcie oraz Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu.

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości mieszkańców Powiatu Sieradzkiego na temat przemocy domowej (również przemocy rówieśniczej) i jej skutków, zapobieganie przemocy oraz rozpowszechnienie informacji na temat dostępnych form pomocy zarówno dla osób doświadczających przemocy jak i osób stosujących przemoc.

Jednocześnie przesyłamy zaproszenie dla wszystkich chętnych na wykład pt. „Rodzina wobec współczesnych wyzwań – jak być wydolnym wychowawczo w postmodernistycznym świecie”, który wygłosi dr hab. nauk społecznych Mariusz Z. Jędrzejko.

Na wykład prosimy Państwa o zgłoszenie pisemne osób chętnych (jedynie liczbowo) do 20 maja br. na adres: sekretariat@pcprsieradz

z pozdrowieniami
Jolanta Dobrowolska – specjalista pracy socjalnej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz

2024-05-15 – Warsztaty Literackie

Zapraszamy wszystkich chętnych w dniu 15 maja 2024 r. o godz. 1300 na zajęcia literackie.

W ramach „Tydzień Bibliotek” odbędzie się spotkanie z paniami z Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu.
Temat zajęć: „Bibliotek plus książka równa się terapeutyczna moc”.

Zajęcia odbywają się w budynku dawniej Politechniki – sala nr 202.

Warsztaty dla miłośników ogrodnictwa

Taka inicjatywa to niepowtarzalna okazja by odkryć
fascynujący świat roślin i zanurzyć się w pięknie natury.
Jeśli chcesz spróbować swoich sił w uprawie, ale nie wiesz jak
do tego się zabrać lub naprawić by zbiór był lepszy – te
warsztaty przyjdą Ci z pomocą. Powiemy o dalszych krokach
w pielęgnacji upraw, które pozwolą cieszyć się plonem latem.
Przekażemy wskazówki teoretycznie i w praktyce.

Zapisy chętnych prowadzi sekretariat SUTW.
Sprawa pilna, wiosna już nadchodzi.

2024-03-15 – Warsztaty ozdób wielkanocnych

Warsztaty nr 1
W dniu 15 marca 2024 r. o godz. 1300 zapraszamy na warsztaty ozdób wielkanocnych
techniką quillingową. Większość materiałów zostanie dla wszystkich zakupiona.
Kwota składki zostanie podana drogą sms-ową po utworzeniu się grupy.
Quilling czyli z angielskiego „nawijać na pióro lub rurkę” wywodzi się prawdopodobnie z jubilerskiej techniki filigranu (stąd nazywa się ją techniką z rodzaju papierów filigranowych). Najprościej mówiąc jest to technika, która polega na zwijaniu wąskich pasków papieru na igłę i rozwijaniu – tworząc spirale. Kolejnym krokiem jest odpowiednie zagniecenie sprężyn, z których formułuje się odpowiednie kształty i przykleja się do zewnętrznych warstw papieru.

Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy do 5 marca br. wpłaty do 8 marca w sekretariacie.

Warsztaty nr 2
Termin warsztatów „Ozdoby wielkanocne haftowane” ustalony zostanie po warsztatach nr 1.
Informacji udziela sekretariat.

2024-02-29 – wykład Juliana Borkowskiego, kustosza Działu Badań nad Warszawą

Zapraszamy
na wykład Juliana Borkowskiego, historyka, kustosza Działu Badań nad Warszawą, który odbędzie się w dniu 29 lutego 2024 r. o godz. 1600 w Sieradzkim Centrum Informacji Kulturalnej, Rynek 18.

Julian Borkowski – historyk, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, kustosz Działu Badań nad Warszawą. Zajmuje się dziejami Warszawy w XX w., w jego zakresie zainteresowań znajdują się: propaganda antyhitlerowska w ramach akcji „N”, dzieje warszawskiego harcerstwa ze szczególnym uwzględnieniem okresu okupacji i powstania warszawskiego, dzieje metra warszawskiego. Współautor wystaw o tematyce warszawskiej, autor i współautor artykułów oraz publikacji. Odznaczony medalem „Pro Patria”. Kurator Gabinetu Relikwii w Muzeum Warszawy.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną pieśni patriotyczne w wykonaniu grupy wokalnej, działającej przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Sieradzu.