2023.10.05 – Projekt „ 4 kultury odNOWA pamięci 0.3.”

Zapraszamy

na kolejny wykład w ramach projektu, który odbędzie się w sali Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu, ul. Żwirki i Wigury 4
w dniu 5 października o godz.1100.

Temat spotkania: Kościół Ewangelicko-Augsburski i ewangelicyzm regionu łódzkiego.

Prowadzący: Jan Cieślar, Biskup Diecezji Warszawskiej

Harmonogram działań grupy Inicjatorzy Aktywnego Wypoczynku – 2023

Harmonogram działań grupy Inicjatorzy aktywnego wypoczynku,
w ramach programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców Sieradza 2023, ze środków Miasta Sieradza oraz ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 realizowanego przez Centrum OPUS.

 1. 46 Rajd pieszy „Szlakiem Walk nad Wartą 1939 r.”*
  sobota: 23 września 2023 r.,
  zbiórka o 8:30, na skwerze obok Galerii Sieradzkiej.
 2. Gimnastyka na basenie.**
  piątek: 29 września 2023 r.,
  zbiórka o 8:30, w zatoczce koło dworca PKS.
 3. Nordic Walking.
  piątek: 06 października 2023 r.,
  zbiórka o godz.11.00 , w parku przy ulicy Grunwaldzkiej.
 4. Wykorzystanie urządzeń sportowych „ pod chmurką „.
  czwartek: 12 października 2023 r. o godz. 14.30,
  zbiórka na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i 11 Listopada
 5. Ćwiczymy w domu.
  poniedziałek: 19 października 2023 r.,
  spotkanie o godz. 10.00 w CEZ, ul Tysiąclecia 3
  *szczegółowe informacje dotyczące rajdu znajdują się na
  stronie PTTK Oddział Sieradz.
  ** Termy Poddębice.

  Zapisy na poszczególne zajęcia w sekretariacie SUTW, ul. Tysiąclecia.

2023.09.21 – 4 kultury odNowa pamięci

Zapraszamy

na kolejne spotkanie, które odbędzie się w sali Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu, ul. Żwirki i Wigury 4
w dniu 21 września o godz.1100.

Temat spotkaniaLokalna wielokulturowa historia w świetle zabytków architektury woj.łódzkiego

Prowadzący: dr Anna Nierychlewska, archeolog z Łodzi

2023.10.02 – termy w Uniejowie

Zapraszamy

w dniu 2 października 2023 r. do TERM w UNIEJOWIE
– wyjazd – około godz. 8.00 – zatoczka PKS (poinformujemy);
– udział w seminarium (kawa, herbata, obiad);
– 2 godziny na basenach termalnych (bezpłatnie);
– koszt – 25 zł słuchacze SUTW/ 30 zł osoba towarzysząca.

Zapisy i wpłaty do dnia 25 września 2023 r.
Od osób towarzyszących (z oddzielnej listy) wpłaty będą
przyjmowane w dniu 26÷27 września br.

2023.09.23 – 46 Rajd Pieszy „Szlakiem walk nad Wartą 1939 r.”

Regulamin 46 Rajdu „Szlakiem walk nad Wartą 1939”

Regulamin 46 Rajdu „Szlakiem walk nad Wartą 1939”

23 września 2023 (sobota)

Sieradz – Woźniki – Ruda – Męka

ORGANIZATORZY

Zarząd Oddziału PTTK w Sieradzu

WSPÓŁORGANIZATORZY
Detektywi Pól Bitewnych Sieradz 1939, Powiat Sieradzki, Urząd Miasta Sieradza

Patronat medialny:
Tygodnik „Nad Wartą”, „Nasze Radio” i „Sieradzka TV”

CELE RAJDU

Uczczenie pamięci żołnierzy poległych w walkach nad Wartą we wrześniu 1939 r.
Poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Sieradza i terenu gminy Sieradz – doskonalenie umiejętności uprawiania turystyki pieszej;
Rekreacja, wypoczynek i wspólna zabawa;

Zbiórka o godz. 8.45 na skwerze obok Galerii Sieradzkiej (skrzyżowanie ulic Jana Pawła II, Al. Grunwaldzka), gdzie odbędzie się odprawa kierowników drużyn pieszych oraz start na trasę rajdu.

RASA RAJDU:

Rozpoczęcie wędrówki nastąpi od tablicy poświęconej zwycięskiej potyczce żołnierzy polskich z niemieckimi we wrześniu 1939r., znajdującej się przy Galerii Sieradzkiej; następnie rajdowcy przemaszerują do Sieradzkiej Bazyliki i zatrzymają się przed tablicą poświęconą majorowi Ludwikowi Siemińskiemu – oficerowi Wojska Polskiego zamordowanemu w Katyniu aby wysłuchać prelekcji i złożyć należny hołd; kolejnym punktem rajdu będzie zatrzymanie się przed pomnikiem Bohaterów Września 1939 r. przy moście ; dalej piechurzy przemieszczą się do mostu kolejowego i do schronów z II W.Ś.; trasa jest tak przygotowana , żeby odwiedzić również miejsce upamiętniające ostatnie chwile życia Teofila Jurka – ostatniego żołnierza września 1939 r.; zapewne dużym zainteresowaniem cieszyć się będzie dotarcie do miejsca pamięci w lesie Uroczysku Ruda – Męka Księża w Sieradzu 8 baterii i III dywizjonu 10. Pułku Artylerii Lekkiej z Łodzi z września 1939 roku. Dzięki życzliwości Pani Dyrektor Izabeli Żuberek i Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu na terenie szkoły zakończymy 46 Rajd „Szlakiem Walk Nad Wartą”;
Delegacja młodzieży złoży kwiaty na cmentarzu w Sieradzu – Męce

WARUNKI UCZESTNICTWA

W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny (min. 5-osobowe) reprezentujące zakłady pracy, szkoły, organizacje społeczne i młodzieżowe, emerytów, rencistów, członków ich rodzin oraz uczestnicy indywidualni.

Punktacji rajdowej podlega zgłoszona drużyna, która może mieć osobę rezerwową. Młodzież do lat 18 może uczestniczyć w rajdzie pod opieką nauczycieli lub rodziców. Wszyscy uczestnicy rajdu powinni posiadać dobrą kondycję fizyczną, ponieważ impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Kierownikiem drużyny powinna być osoba posiadająca doświadczenie w uprawianiu turystyki pieszej, udzielaniu pierwszej pomocy, jak również znająca przepisy porządkowe i ruchu drogowego. Każdy uczestnik Rajdu musi posiadać odpowiednie obuwie i nieprzemakalne ubranie, dokument tożsamości (młodzież szkolna – legitymację szkolną).

Organizacje zgłaszające drużyny mają obowiązek ubezpieczenia swoich uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania Rajdu, jeżeli osoby te nie są członkami PTTK z aktualnie opłaconymi składkami. To samo dotyczy osób indywidualnych oraz członków Komitetu Organizacyjnego Rajdu.

ZASADY FINANSOWANIA

Wpisowe na Rajd wynosi: 25 zł.

W ramach wpisowego zapewniamy:

znaczek rajdowy
napoje
poczęstunek na mecie rajdu
powrót autokarem z miejsca zakończenia rajdu na Pl. Wojewódzki w Sieradzu

ZGŁASZANIE UCZESTNIKÓW

(zapisy na załączonych do regulaminu rajdu kartach zgłoszeń)  przyjmuje :

Oddział PTTK, w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu przy ul. Żwirki i Wigury 4.
Zapisy w dniach 11, 18 września 2022 r. w godz. 16 – 18.
Wpisowe na rajd można wpłacić w dniu zapisu lub przekazać na konto: ZO PTTK 55 9267 0006 0000 1977 2000 0010 z dopiskiem: 46 Rajd Szlakiem walk nad Wartą 1939r.


ZASADY PUNKTACJI DRUŻYN:

Punktacja drużyn za uzyskanie miejsca od 1 do 5 w rajdowych konkursach:

Za I miejsce – 10 pkt. za IV miejsce – 4 pkt.
Za II miejsce – 8 pkt. za V miejsce – 2 pkt.
Za III miejsce – 6 pkt.

Ponadto drużyny otrzymują punkty za ilość posiadanych legitymacji PTTK z opłaconymi składkami:

5 pkt. za 13-15 legitymacji; 4 pkt. za 10-12 legitymacji; 3 pkt. za 7-9 legitymacji
2 pkt. za 4-6 legitymacji; 1 pkt. za 1-3 legitymacji.

Punkty będą przyznawane drużynom za posiadanie godła lub proporca – maksymalnie 5 pkt. (oceniane będą: pomysł i wykonanie)

Drużyny otrzymują punkty ujemne za:

Wykluczenie uczestnika rajdu – 10 pkt.

Zanieczyszczanie środowiska i nie przestrzeganie zasad ochrony przyrody – 5 pkt.

Brak apteczki pierwszej pomocy na trasie – 5 pkt.

Nieobecność kierownika drużyny przy rozpoczęciu rajdu – 5 pkt.

Brak dyscypliny na trasie ( zmiana trasy ominięcie punktu kontrolnego – 5 pkt.

Brak ubezpieczenia członka drużyny – 5 pkt.

Zakończenie Rajdu odbędzie się około godz. 15.00

Organizatorzy zapewniają powrót do Sieradza , na Plac Wojewódzki .

W programie:

1. Konkursy rajdowe:

Wiedzy o trasie rajdu i walkach nad Wartą w 1939r. baza wiedzy pod adresem: https://sieradz.eu/sieradz-wrzesien-1939

Piosenki żołnierskiej (eliminacje na trasie rajdu – każda drużyna śpiewa 2 zwrotki i refren). Do finału przechodzą trzy najlepsze drużyny – każda drużyna śpiewa jedną piosenkę;

2. Ogłoszenie wyników punktacji i wręczenie nagród

Dla najlepszych drużyn i uczestników konkursów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W czasie trwania Rajdu wszyscy uczestnicy winni przestrzegać praw i zasad obowiązujących na szlakach turystycznych (koleżeństwo, przestrzeganie Karty Turysty) oraz postanowień Kierownictwa Rajdu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i wypadki powstałe w czasie trwania Rajdu. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizatorzy zastrzegają sobie – w razie konieczności – prawo dokonania zmiany przebiegu zaplanowanej trasy. Na odprawie wymagana jest obecność wszystkich kierowników drużyn uczestniczących w rajdzie.


KARTA TURYSTY

 1. Turystyka odradza Twe siły, pomaga każdemu, szczególnie młodzieży poznawać swoją ojczyznę.
 2. Przyroda i dorobek kultury są własnością całego narodu – i Ty jesteś za nie odpowiedzialny.
 3. Turysta Twój przyjaciel – służ mu radą i pomocą.
 4. Zwiedź, to o czym czytałeś – przeczytaj o tym, co masz zwiedzić.
 5. Dopuść naturę do głosu – nie hałasuj.
 6. Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać.
 7. Ogień i szkło źródłem niebezpieczeństw – uważaj.
 8. Alkohol wrogiem turystyki – unikaj go na wycieczce.
 9. Zachowaj ostrożność – Twoja lekkomyślność zagraża Tobie i innym.
 10. Turysta wszędzie gościem – pozostawiaj po sobie dobre wspomnienia.
 11. Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych.
 12. Dobry humor pomaga turyście w każdej sytuacji – uśmiechnij się

2023.09.25 – Walne zebranie słuchaczy SUTW

W dniu 25 września 2023 r. o godz. 1600

w sali 23 odbędzie się

walne zebranie słuchaczy SUTW.

ZAPRASZAMY

Zaraz po Walnym Zebraniu zapraszamy wszystkich Słuchaczy na prelekcję dotyczącą omówienia całego procesu słyszenia, jego wpływu na prawidłową pracę mózgu
i przybliżenie oddziaływania chorób takich jak cukrzyca i nadciśnienie na
narząd słuchu.

Prelekcję przeprowadzi dyplomowany protetyk słuchu
z wieloletnim doświadczeniem z Firmy AUDIOFON
(gabinety w poradni Eskulap oraz na ul. Targowej w Sieradzu)

3.10.2023 r. – Spotkanie integracyjne

ZAPRASZAMY
na spotkanie integracyjne
w dniu 3 października 2023 r. (wtorek)
w restauracji KASZTELANKA w godz. 1800 – 2400.
GRA ZESPÓŁ MUZYCZNY.

Koszt 130 zł. dla słuchaczy SUTW oraz 150 zł dla osób towarzyszących
(możliwość przedpłaty w wysokości 50 zł. do dnia 19 września br.)
Zapisy i wpłaty do 25 września br. w sekretariacie SUTW

09.09.2023 r. – Warsztaty Literackie w Muzeum Sieradzkim

Zapraszamy w ramach zajęć Warsztatów Literackich
na dwa wykłady w Muzeum Sieradzkim:

I    9 września 2023 r. godz. 1500  (sobota)
     „Świętowanie od Nowego Roku do Sylwestra w różnych stronach świata”

II   16 września 2023 r. godz. 1500 (sobota)
      „Wykład o starych dokumentach” 

Zapraszamy również do Muzeum na warsztaty „Wycinanki sieradzkie”!

Spotkanie odbędzie się 29 września 2023 r. o godz. 1130 (piątek)

Warsztaty są bezpłatne!

20.09.2023 r. – Gala SENIOR PLUS 2023

Zapraszamy

słuchaczy SUTW do udziału w dniu 20 września 2023 r.
w GALI „SENIOR PLUS 2023”,
która odbędzie się w Teatrze Wielkim w Łodzi.
Głównym punktem artystycznym Gali będzie Koncert Muzyki Latynoamerykańskiej.

Wyjazd: o godz. 1300 autokarem z zatoczki przy dworcu PKS.
Koszt: 15 zł – słuchacze SUTW, 30 zł – osoby towarzyszące).

Zapisy i wpłaty w sekretariacie SUTW do 7 września 2023 r.

Pani Renata Zasińska – członkiem Rady Seniorów Województwa Łódzkiego

RCPS w Łodzi przesyła w załączniku skan pisma dotyczącego powołania do Rady Seniorów WŁ.

Z wyrazami szacunku
Katarzyna Derendarz
Wydział ds. Pomocy Społecznej i Polityki Senioralnej

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
ul. Snycerska 8,
91-302 Łódź
telefon: +48 42 203 48 78
e-mail: k.derendarz@rcpslodz.pl

www: rcpslodz.pl

Projekt „ 4 kultury odNOWA pamięci 0.3.”

Sieradzki Uniwersytet III wieku bierze udział w projekcie realizowanym przez Fundację Monumentum ludaicum Lodzense dofinansowanym ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.
Partnerem projektu jest Powiatowa Biblioteka Publiczna im. W. Broniewskiego w Sieradzu.

W związku z powyższym, zapraszamy na cykl wykładów, podczas których prowadzący zajęcia opowiedzą o rozwoju miast województwa łódzkiego w XIX w. dzięki zaangażowaniu Polaków, Niemców, Żydów
i Rosjan.
Prowadzący zajęcia – duchowni, pracownicy naukowi oraz artyści opowiedzą jak o duchu nacji mówią budynki użyteczności publicznej, język czy muzyka.

Projekt ukaże uczestnikom ciągłość i znaczenie 4 kultur z uwzględnieniem religii, obrzędowości, języka, architektury, sztuki sakralnej i sepulkralnej, a także w jaki sposób wzajemnie się przenikały i uzupełniały.
Zapraszamy na pierwszy, objęty projektem wykład, który odbędzie się w sali Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu ul. Żwirki i Wigury 4 w dniu 7 września o godz. 1100.

Temat spotkania: Bogactwo tradycji kościoła prawosławnego.
Prowadzący: ksiądz Wasyl Berkyta, administrator Parafii Greckokatolickiej w Łodzi.

Czas trwania projektu : IX do XI br.
Terminy wszystkich spotkań w załączeniu poniżej:

Rajd rowerowy Koła PTTK „Sieradzki Szwędaczek“ – 16-06-2023 r.

Koło PTTK „Sieradzki Szwędaczek“, działający przy Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu

zaprasza

16 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 1100
na „Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy“.

Miejsce spotkania – Rynek w Sieradzu.
Zapisy – do 12 czerwca br.
Liczba miejsc ograniczona.
Odpłatność – 10 zł w sekretariacie SUTW.

Informacji udziela Pani Grażyna Kruczek.