2024-06-07 – WARSZTATY OGRODNICZE

W dniu 7 czerwca 2024 r. w godz. 1100÷1300 w sali 202

odbędą się pierwsze z dwóch spotkań

WARSZTATY OGRODNICZE

Opłatę za dwa spotkania w kwocie 25 zł.
przyjmuje sekretariat SUTW do dnia 29 maja br.