2024-05-24 – Termy w Poddębicach

Zapraszamy Słuchaczy SUTW
do Term w Poddębicach

wyjazd w dniu 24 maja 2024 r. (piątek)
o godz. 1000 (zatoczka przy PKS).

  • Koszt – 60 zł.

Zapisy i wpłaty w sekretariacie SUTW do dnia 20.05.24r.