2024-06-16 – Filharmonia Łódzka KONCERT MUZYKI FILMOWEJ

ZAPRASZAMY
do FILHARMONII ŁÓDZKIEJ
w dniu 16 czerwca 2024 r. (niedziela)

na KONCERT MUZYKI FILMOWEJ

w ramach obchodów 40-lecia PSM I stopnia w Sieradzu

Koszt – 45 zł. dla słuchaczy SUTW / 50 zł dla osób towarzyszących
Wyjazd o godz. 15.00 zatoczka PKS
Zapisy i wpłaty do dnia 24 maja 2024 r.