2023.11.21 – warsztaty z obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i Internetu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w ramach
programu „ucyfrowani” przeprowadzi dla SUTW warsztaty
z obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i Internetu
.

Urząd Marszałkowski gwarantuje laptopy.

Liczba miejsc: 12 osób.
Czas trwania: od godz. 930 – 4 godziny lekcyjne z 30-miniutową przerwą.
Ilość spotkań: 4 – dwa w listopadzie tj. 21 (wtorek); 28 – następne terminy zostaną podane później.
Miejsce warsztatów: sala 202 II piętro po Politechnice.

Zapisy: w sekretariacie SUTW do 14 listopada 2023 r.