Pani Renata Zasińska – członkiem Rady Seniorów Województwa Łódzkiego

RCPS w Łodzi przesyła w załączniku skan pisma dotyczącego powołania do Rady Seniorów WŁ.

Z wyrazami szacunku
Katarzyna Derendarz
Wydział ds. Pomocy Społecznej i Polityki Senioralnej

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
ul. Snycerska 8,
91-302 Łódź
telefon: +48 42 203 48 78
e-mail: k.derendarz@rcpslodz.pl

www: rcpslodz.pl