Posiedzenie Rady Samorządu Słuchaczy SUTW 3-01-2023 r.

W dniu 3 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 1000 w MDK odbędzie się posiedzenie Rady Samorządu Słuchaczy SUTW.

Zapraszamy

Sekretariat SUTW