Zebranie Rady Samorządu SUTW 6-06-2023 r.

Zebranie Rady Samorządu SUTW odbędzie się 6 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 1030 w budynku MDK.
Zapraszamy