2024-04-03 – Rady Samorządu Słuchaczy SUTW

Zapraszamy
2 kwietnia (wtorek) 2024 r. o godz. 1200
na zebranie Rady Samorządu Słuchaczy SUTW (sala 202 po Politechnice).