2024-04-12 – termy w Poddębicach

Zapraszamy Słuchaczy SUTW do Term w Poddębicach.

Wyjazd w dniu 12 kwietnia 2024 r. (piątek),
o godz. 1000 (zatoczka przy PKS).

  • Koszt – 58 zł.

Zapisy i wpłaty w sekretariacie SUTW do dnia 5 kwietnia 2024 r.