2024-04-19 – warsztaty ogrodnicze

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godz. 1100÷1300 w sali 202
odbędą się

WARSZTATY OGRODNICZE

Opłatę za zajęcia w kwocie 25 zł przyjmuje sekretariat SUTW
do 12 kwietnia 2024 r.