Walne Zebranie SUTW – 07.03.2022 r.

W dniu 07 marca 2022 r. o godzinie 14.30 w budynku Młodzieżowego Domu Kultury – Sieradz, ul. 1000-lecia 3 odbędzie się Walne Zebranie Studentów Sieradzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w celu wyboru nowego Zarządu.

Zgłoszenia kandydatów do Rady Samorządu Słuchaczy i Komisji Rewizyjnej zakończyły się 31 stycznia 2022 r.
Listy zgłoszeń znajdują się w sekretariacie SUTW.

Prosimy o zachowanie wymogów bezpieczeństwa w okresie pandemii.

Porządek zebrania

1 –   Powitanie słuchaczy i wystąpienie przewodniczącego Pana Jerzego Nowaka.
2 –   Wystąpienie dyrektora CEZ.
3 –   Wybór przewodniczącego zebrania.
4 –   Przedstawienie sytuacji finansowej przez przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.
5 –   Wniosek o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Słuchaczy.
6 –   Wybór komisji uchwał i wniosków.
7 –   Wybór komisji skrutacyjnej.
8 –   Prezentacja kandydatów i przeprowadzenie wyborów do Rady Samorządu Słuchaczy i Komisji Rewizyjnej.
9 –   Dyskusja – zgłaszanie wniosków.
10 – Ogłoszenie wyników wyborów.
11 – Wybór przewodniczącego i zastępców spośród nowo wybranej Rady.
12 – Zakończenie zebrania.

Uwaga: Prawo udziału w głosowaniu mają słuchacze, którzy uregulowali składki na SUTW – semestralne i bieżące.