Joga

Zapraszamy Słuchaczy Uniwersytetu III Wieku
na zajęcia w Szkole Tańca Katarzyny Kałuziak ul. Polna 6 (budynek Cechu Rzemiosł Różnych)

– każdy czwartek zaczynając od 2 lutego 2017r. w godz. 14.00-15.15 (należy zabrać strój
gimnastyczny, boso).