Sekcje zainteresowań

Słuchaczem Sieradzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku może zostać każda osoba pobierające świadczenie (emerytura, renta).

Proponujemy następujące zajęcia:
1. Wykłady o różnej tematyce
2. Podstawowy kurs obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych
3. Lektoraty języków obcych:
angielski
niemiecki
włoski
francuski
rosyjski
4. Warsztaty literackie
5. Rysunek
6. Malarstwo
7. Brydż
8. Gimnastyka i rehabilitacja ruchowa
9. Zumba
10. Joga
11. Taniec towarzyski
12. Kręgle
13. Basen
14. Wycieczki krajoznawcze i rajdy piesze, spacery sobotnio-niedzielne
15. Okolicznościowe spotkania integracyjne
16. Udział w spektaklach teatralnych i filmowych, koncertach, wyjazdach do filharmonii, opery i operetki

Zapisy słuchaczy odbywają się w budynku Młodzieżowego Domu Kultury, ul. 1000-lecia 3. tel. 609 135 000; 43 822 79 42

Opłaty SUTW:
wpisowe                                                       50 zł jednorazowo
składka semestralna                                  50 zł/semestr
lektorat język angielski                               25 zł/miesiąc
lektorat język niemiecki                             25 zł/miesiąc
lektorat język włoski                                   25 zł/miesiąc
lektorat język francuski                              25 zł/miesiąc
basen                                                               6 zł/wejście
i inne zgodnie z ustaleniami

Wpłaty można dokonywać na konto:
Centrum Edukacji Zawodowej Samorządu Słuchaczy
ul. Leszka Czarnego 2
98-200 Sieradz
numer konta: 46 1090 2590 0000 0001 3335 8067
w tytule przelewu proszę określić rodzaj dokonywanej opłaty
(język obcy, semestr, itp.).

Wpłaty na wyjazdy do teatru, spotkania integracyjne, basen:
w sekretariacie u Pani Doroty Grabarczyk
Sieradzkiego Uniwersytetu III Wieku
ul. Tysiąclecia 3
tel.     43 822 79 42
kom. 609 135 000