Sekcja rysunku i malarstwa

Instruktor:          mgr Jolanta Janiak- Gawrych
Starosta:              Wiesława Bocińska
Realizacja:          godz. 16.00 ÷ 17.30, piątek
                              (3 pierwsze piątki miesiąca)

Sekcja rysunku i malarstwa w pracowni z artystką mgr Jolantą Janiak-Gawrych, która wkłada dużo serca w rozwijanie naszych zainteresowań rysunkowo-malarskich. Wyniki tych naszych amatorskich wysiłków można obejrzeć na wystawach w budynku CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU przy ul. Mickiewicza 4.