Spotkanie integracyjne w dniu 19 października 2021 r.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INTEGRACYJNE

w dniu 19 października 2021 r. (wtorek)

w godz. 17.00-23.00

Restauracja PRZYSTAŃ

Gra ZESPÓŁ MUZYCZNY

Koszt 50 zł. SUTW/70 zł osoba towarzysząca oraz sympatycy UTW.

Zapisy i wpłaty do 14.10.2021 r. w sekretariacie SUTW (MDK)