2024-05-20÷24 – powiatowa kampania społeczna pn. „Razem przeciw przemocy“

Dzień dobry,

serdecznie zapraszamy do udziału w powiatowej kampanii społecznej  pn. „Razem przeciw przemocy“, która będzie odbywać się w dniach od 20 maja do 24 maja na terenie Powiatu Sieradzkiego.

W imieniu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, Pani Krystyny Marcińczak przekazuję materiały graficzne celem dalszego wykorzystania.

Plakaty z planowanymi działaniami w postaci papierowej i broszury zostaną dostarczone do Państwa jednostek w tym tygodniu.

Podejmowanie działań przeciwdziałania przemocy domowej wynika z obowiązku realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Sieradzkim na lata 2023-2030. Organizatorami kampanii są: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sieradzu i w Warcie oraz Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu.

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości mieszkańców Powiatu Sieradzkiego na temat przemocy domowej (również przemocy rówieśniczej) i jej skutków, zapobieganie przemocy oraz rozpowszechnienie informacji na temat dostępnych form pomocy zarówno dla osób doświadczających przemocy jak i osób stosujących przemoc.

Jednocześnie przesyłamy zaproszenie dla wszystkich chętnych na wykład pt. „Rodzina wobec współczesnych wyzwań – jak być wydolnym wychowawczo w postmodernistycznym świecie”, który wygłosi dr hab. nauk społecznych Mariusz Z. Jędrzejko.

Na wykład prosimy Państwa o zgłoszenie pisemne osób chętnych (jedynie liczbowo) do 20 maja br. na adres: sekretariat@pcprsieradz

z pozdrowieniami
Jolanta Dobrowolska – specjalista pracy socjalnej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz