2024-06-14 – Termy w Poddębicach

Zapraszamy Słuchaczy SUTW

do Term w Poddębicach (3 godz.).
Wyjazd w dniu 14 czerwca 2024 r. (piątek) o godz. 1000 (zatoczka przy PKS).

  • Koszt – 67 zł.

Zapisy i wpłaty w sekretariacie SUTW do dnia 3 czerwca 2024 r.