Inauguracja roku akademickiego 2022/23 – 5-10-2022 r.

Zapraszamy

na inaugurację roku akademickiego 2022/23 Sieradzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
która odbędzie się w dniu 5 października 2022 r. o godz. 11.00 w sali MDK ul. Tysiąclecia 3
Program:
1. Powitanie i wystąpienie zaproszonych gości.
2. Wykład inauguracyjny.
3. Przerwa kawowa.
4. Zebranie ogólne słuchaczy m.in.
– przyjęcie zmian w regulaminie SUTW
– przyjęcie planu pracy na rok 2022/2023
– zapisy na zajęcia
– sprawy różne

Rada Samorządu Słuchaczy
Sieradzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku