Wyjazd do Włoch

Prosimy o dokonanie całej wpłaty za wyjazd do Włoch
w terminie do 29 czerwca 2018 r.
księgowość pokój 21.

Informacja dla osób wyjeżdżających do Włoch.
Wyjazd dnia 24.09.2018 r. o godz. 18.30 – zbiórka plac ZUS
Autokar wyjeżdża punktualnie.