2018-06-05 Termy Uniejów

WYŁĄCZNIE DLA SŁUCHACZY SUTW

Zapraszamy w dniu 5 czerwca (wtorek) 2018 r. do TERM UNIEJÓW
pobyt na basenach (bezpłatny) 3 godziny.

Koszt wyjazdu – 10 zł obejmuje:
– przejazd autokarem,
– ubezpieczenie uczestników,
– słodki poczęstunek.

Wyjazd o godz. 9.00 parking CKU, przewidywany powrót ok. g. 14.00

Zapisy i wpłaty do dnia 15 maja w sekretariacie SUTW pok. nr 6.