Spotkanie w restauracji PRZYSTAŃ – 17 czerwca 2021 r. (czwartek)

ZAPRASZAMY na spotkanie integracyjne „po przerwie”

w dniu 17 czerwca 2021 r. (czwartek)

w godzinach. 15.00-20.00

Restauracja PRZYSTAŃ nad Wartą

Koszt: 30 zł SUTW /40 zł osoba towarzysząca oraz sympatycy

Zapisy i wpłaty do 16 czerwca 2021 r. w sekretariacie SUTW (MDK)