Formularze zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów województwa łódzkiego

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Województwa Łódzkiego w terminie do 30 marca 2023 r.